Detail produktu

Mobilní robot pro práci ve vnějším prostředí

ŽALUD, L. KOPEČNÝ, L. BURIAN, F.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Mobilnı́ robot pro práci předevšı́m ve vnějšı́m prostředı́. Je využit speciálnı́ pohon uložený v discı́ch kol. Robot je schopen nést značný objem měřicı́ch zařı́zenı́ a dalšı́ho vybavenı́ díky značnému volnému vnitřnímu objemu.

Klíčová slova

robot, mobilní robot, motor v disku kola

Datum vzniku

05.09.2017

Umístění

RG2-02, Ceitec, B1.08

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty