Detail patentu

Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken

RAUDENSKÝ, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Modul výměníku na bázi dutých polymerních vláken je tvořen svazkem s rozestupy vedených dutých vláken (1) propojených kompaktní vrstvou (4) adheziva, a to s odstupem od konce svazku, který je spolu s vrstvou (4) adheziva zasunut do ústí sběrné komory (2), v níž je svazek ukotven zalévací hmotou (8). Volné konce (3) vláken (1) vyčnívají hrdlem (5), které se nachází na konci zužujícího se ústí komory (2), do rozšiřujícího se vnitřního prostoru (6) komory (2), přičemž v oblasti hrdla (5) a s odstupem od svých konců (3) jsou vlákna (1) zalita zalévací hmotou (8). CZ

Klíčová slova

výměník tepla, dutá polymerní vlákna

Číslo patentu

308098

Datum zápisu

20.11.2019

Datum skončení platnosti

20.11.2029

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno-Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty