Detail patentu

Paměťový prvek pro uložení n-bitového kódu

DZIK, P. VESELÝ, M. KLUSOŇ, P. MOROZOVÁ, M. AKRMAN, J. KUBÁČ, L.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Paměťový prvek je tvořený fotochemickým článkem pro generování fotoproudu dopadajícím UV zářením. Fotochemický článek zahrnuje nosný podklad, na kterém je uspořádána soustava elektrod obklopená gelovým elektrolytem, a každá z elektrod je opatřena výstupním kontaktem vyvedeným na povrch nosného podkladu. Podstata technického řešení spočívá v tom, že soustava elektrod je tvořena tiskovou vrstvou uspořádanou na nosném podkladu a gelový elektrolyt je tvořen tiskovou vrstvou překrývající elektrody. Soustava elektrod zahrnuje jednu společnou katodu, jednu referenční fotoanodu opatřenou polovodičovou vrstvou tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu referenční fotoanody a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Ir, a alespoň jednu měřící fotoanodu opatřenou polovodičovou vrstvou tvořenou tiskovou vrstvou uspořádanou na povrchu měřící fotoanody a generující po dopadu UV záření výstupní fotoproud Im. Pro výstupní proudy referenční fotoanody a měřící fotoanody platí Ir . Im a hodnoty výstupních fotoproudů Im z měřících fotoanod tvoří signál nesoucí n-bitový kód generovaný paměťovým prvkem. Paměťový prvek tedy obsahuje společnou katodu a jednu nebo několik fotoanod pokrytých polovodičovými vrstvami, které tvoří jednotlivé pozice výsledného kódu (P). Každá pozice potom poskytuje několik úrovní signálu (S) v závislosti na svých vlastnostech, např. míra zatlumení dopadajícího UV záření, či množství polovodiče v polovodičové vrstvě, určující hodnotu signálu dané proměnné pozice. Celkový počet možných kombinací, resp. počet realizovatelných kódů, je tedy n = PS. Celá soustava elektrod je pak zapojena do elektrického obvodu, ve kterém je dále zapojen napájecí zdroj a vyhodnocovací čip. Celý obvod tak umožňuje měřit změny fotoproudu v jednotlivých fotoanodách, tj. proměnných pozicích kódu, po excitaci UV zářením a následně tak vyhodnotit jejich hodnotu, a tak přečíst uložený kód.

Klíčová slova

paměťový prvek, materiálový tisk, tištěná elektronika, fotoelektrochemický článek

Číslo patentu

33289

Datum zápisu

15.10.2019

Datum skončení platnosti

06.11.2022

Vlastník

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty