Detail patentu

Tištěný paměťový prvek a jeho čtecí zařízení

DZIK, P. VESELÝ, M. KUBÁČ, L. AKRMAN, J. KLUSOŇ, P. MOROZOVÁ, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Podstata technického řešení spočívá v tom, že čtecí zařízení je tvořeno napájecím zdrojem pro zajištění funkčnosti čtecího zařízení a tištěného paměťového prvku. Dále je tvořeno zdrojem UVA záření elektricky propojeným s napájecím zdrojem pro ozařování anod tištěného paměťového prvku. Čtecí zařízení je dále vytvořeno z kontaktních elektrod pro elektrické přiložení k elektrodám tištěného paměťového prvku, přičemž jsou kontaktní elektrody elektricky 45 připojeny k napájecímu zdroji pro vytvoření paralelního elektrického obvodu. V neposlední řadě je čtecí zařízení tvořeno vyhodnocovací jednotkou pro vyhodnocení změny elektrického proudu protékajícího mezi kontaktními elektrodami, přičemž je vyhodnocovací jednotka elektricky připojena k napájecímu zdroji, ke zdroji UVA záření a ke kontaktním elektrodám. Čtecí zařízení aktivuje paměťový prvek přiložením kontaktních elektrod na sdílenou katodu a k jednotlivým anodám a ozářením UVA světlem, jenž změní referenční hodnotu protékajícího elektrického proudu. Podle změny elektrického proudu na každé anodě lze sestavit výsledný signál jenž je v paměťovém prvku uložen.

Klíčová slova

WORM paměťový obvod, fotoelektrochemický článek

Číslo patentu

33558

Datum zápisu

20.12.2019

Datum skončení platnosti

15.10.2023

Vlastník

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha 6, Lysolaje, CZ Centrum organické chemie s.r.o., Rybitví, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty