Detail publikace

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV ZALOŽENÉ NA BIM – REŠERŠE

BRANDTNER, M.

Originální název

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV ZALOŽENÉ NA BIM – REŠERŠE

Český název

POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV ZALOŽENÉ NA BIM – REŠERŠE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Stavebnictví produkuje výrazné množství odpadů a zároveň se naplňují kapacity skládek. V souvislosti s požadavkem na udržitelnou výstavbu stejně jako na využívání lidských zdrojů roste celospolečenská snaha o minimalizaci environmentálních dopadů lidských činností. Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Informační model budovy (BIM) obsahuje kromě geometrie i informační část, kterou je možné využít pro toto posouzení. Tyto data mohou být využita pro inventuru životního cyklu (LCI) a poté pro samotné hodnocení. Cílem článku je analyzovat předchozí přístupy a shrnout základní informace o této problematice. Článek přispívá do souboru znalostí novým souhrnem poznatků a závěrů o konexi LCA a BIM.

Český abstrakt

Stavebnictví produkuje výrazné množství odpadů a zároveň se naplňují kapacity skládek. V souvislosti s požadavkem na udržitelnou výstavbu stejně jako na využívání lidských zdrojů roste celospolečenská snaha o minimalizaci environmentálních dopadů lidských činností. Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Informační model budovy (BIM) obsahuje kromě geometrie i informační část, kterou je možné využít pro toto posouzení. Tyto data mohou být využita pro inventuru životního cyklu (LCI) a poté pro samotné hodnocení. Cílem článku je analyzovat předchozí přístupy a shrnout základní informace o této problematice. Článek přispívá do souboru znalostí novým souhrnem poznatků a závěrů o konexi LCA a BIM.

Klíčová slova

udržitelnost; stavebnictví; posuzování životního cyklu; inventura životního cyklu; BIM model;

Vydáno

23.01.2020

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2020

Strany od

117

Strany do

121

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT161661,
 author="Michal {Brandtner}",
 title="POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BUDOV ZALOŽENÉ NA BIM – REŠERŠE",
 annote="Stavebnictví produkuje výrazné množství odpadů a zároveň se naplňují kapacity skládek. V souvislosti
s požadavkem na udržitelnou výstavbu stejně jako na využívání lidských zdrojů roste celospolečenská snaha
o minimalizaci environmentálních dopadů lidských činností. Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda
posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí. Informační model budovy (BIM) obsahuje kromě geometrie i informační část, kterou je možné využít pro toto posouzení. Tyto data mohou být využita pro inventuru životního cyklu (LCI) a poté pro samotné hodnocení. Cílem článku je analyzovat předchozí přístupy a shrnout základní informace o této problematice. Článek přispívá do souboru znalostí novým souhrnem poznatků a závěrů o konexi LCA a BIM.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Sborník příspěvků 22. odborné konference doktorského studia s mezinárodní účastí JUNIORSTAV 2020",
 chapter="161661",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2020",
 month="january",
 pages="117--121",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}