Detail produktu

Stanovení Q/h charakteristiky přelivů stavidlové komory a návrh vzdouvacího prahu v prostoru výustního objektu odlehčovací stoky na ČOV Brno-Modřice

ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

V prostorách Laboratoře vodohospodářského výzkumu byly vybudovány dva na sebe průtokově navazující hydraulické modely v délkovém měřítku 1:10, na kterých byly stanoveny hledané parametry a přepočteny na dílo.Na základě provedených výzkumných prací byly doporučeny technické úpravy v prostoru komory ČOV a postupy vhodné pro realizaci nového měřicího systému průtoku a proteklého objemu odlehčovaných vod na přítoku do ČOV Brno – Modřice. Současně byly navrženy tvary a rozměry vzdouvacího prahu v prostoru výustního objektu do řeky Svratky, jenž má být zbudován pro zajištění vhodných poměrů pro provedení korektního úředního měření průtoku v rámci posouzení funkční způsobilosti navrženého měřicího systému.

Klíčová slova

fyzikální model, odlehčovací komory, ČOV, měření průtoku, přeliv

Datum vzniku

10.12.2019

Umístění

budova B, na volné ploše v místnosti B121

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty