Detail patentu

Terapeuticko-diagnostická jednotka pro měření a léčbu poruch posturální stability

CHROMÝ, A. ŽALUD, L.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Terapeuticko-diagnostická jednotka pro měření a léčbu poruch posturální stability, která obsahuje vratkou plošinu (2) určenou k umístění monitorované osoby (3) na ni, inerciální jednotku určenou k zaznamenávání naklonění vratké plošiny (2), alespoň jeden optický snímač (4), vyhodnocovací jednotku (5) pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat získaných z optických snímačů (4) a inerciální jednotky, a prezentační zařízení (6), kde inerciální jednotka, optické snímače (4), prezentační zařízení (6) a vyhodnocovací jednotka (5) jsou vzájemně datově propojena.

Klíčová slova

měření stability;objektivní kvantifikace;posturální stabilita;balanční plošina

Číslo patentu

308067

Datum zápisu

30.10.2019

Datum skončení platnosti

22.09.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www