Detail produktu

Fantom pro 3D rozlišení

BŘÍNEK, A. KAREŠ, M. ZIKMUND, T. KAISER, J. BLAŽEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Navrhovaný fantom umožňuje stanovení 3D rozlišení (prostorového rozlišení) pro Rentgenovou počítačovou tomografii. Metoda je založená na kvantitativním měření modulační funkce (MTF). MTF uvádí prostorovou frekvenci vzorků k odpovídající ztrátě kontrastu v obraz. MTF funkce je stanovana s přihlédnutím na ASTM E1695 normu. Pomocí fantomu je tak možné studovat 3D prostorové rozlišení v jednotlivých ortogonálních rovinách. Díky tomuto přístupu můžeme pozorovat a porovnávat závislost přesnosti analýzy v dané studované oblasti na prostorové rozlišení. Vzorek se skládá z keramické koule nalepené na tyčince z uhlíkových vláken umožnující snadný průchod rentgenových paprsků.

Klíčová slova

rentgenová počítačová tomografie, 3D rozlišení, keramická koule, modulační funkce

Datum vzniku

02.10.2019

Umístění

Laboratoř rentgenové počítačové tomografie (CEITEC VUT, Purkyňova 123, Brno, budova B, místnost B012)

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek