Detail publikace

Formování nových struktur v suburbánním prostředí

JENČKOVÁ, B.

Originální název

Formování nových struktur v suburbánním prostředí

Český název

Formování nových struktur v suburbánním prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Volná krajina suburbánního území stále ještě vytváří prostor pro formování nových sídelních struktur. Některé nové stavby v perimetru velkých měst vznikají ve vazbě na stávající sídla jako odezva na poptávku v sídle či regionu, mnohé jsou však na místních podmínkách a potřebách téměř nezávislé. Zatímco na okrajích původních obcí se rozvíjí nová monofunkční zástavba pro bydlení, ve volné krajině se nově utvářejí průmyslové a logistické areály, které výrazně ovlivňují krajinu i obraz sídel. Zejména se jedná o areály a objekty nadmístního využití, jejichž vznik je determinován potřebou v globálním kontextu a které jsou vázané na existenci nadmístní dopravní infrastruktury. V perimetru města Brna jsou v oblastech Židlochovicka a Kuřimska zkoumány vazby nových struktur na stávající osídlení, míra přínosu nových intervencí či naopak oslabení stávajících sídelních struktur těmito intervencemi a adaptabilita původních a nových struktur osídlení v souvislosti s těmito jevy.

Český abstrakt

Volná krajina suburbánního území stále ještě vytváří prostor pro formování nových sídelních struktur. Některé nové stavby v perimetru velkých měst vznikají ve vazbě na stávající sídla jako odezva na poptávku v sídle či regionu, mnohé jsou však na místních podmínkách a potřebách téměř nezávislé. Zatímco na okrajích původních obcí se rozvíjí nová monofunkční zástavba pro bydlení, ve volné krajině se nově utvářejí průmyslové a logistické areály, které výrazně ovlivňují krajinu i obraz sídel. Zejména se jedná o areály a objekty nadmístního využití, jejichž vznik je determinován potřebou v globálním kontextu a které jsou vázané na existenci nadmístní dopravní infrastruktury. V perimetru města Brna jsou v oblastech Židlochovicka a Kuřimska zkoumány vazby nových struktur na stávající osídlení, míra přínosu nových intervencí či naopak oslabení stávajících sídelních struktur těmito intervencemi a adaptabilita původních a nových struktur osídlení v souvislosti s těmito jevy.

Klíčová slova

struktura osídlení, měřítko struktury, adaptabilita území, elasticita struktury, územní plánování, sídelní kaše, územní rozvoj

Vydáno

13.11.2019

Nakladatel

vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5802-4

Kniha

8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019

Číslo edice

1.

Strany od

20

Strany do

27

Strany počet

144

URL

BibTex


@inproceedings{BUT160085,
 author="Barbora {Jenčková}",
 title="Formování nových struktur v suburbánním prostředí

",
 annote="Volná krajina suburbánního území stále ještě vytváří prostor pro formování nových sídelních struktur. Některé nové stavby v perimetru velkých měst vznikají ve vazbě na stávající sídla jako odezva na poptávku v sídle či regionu, mnohé jsou však na místních podmínkách a potřebách téměř nezávislé. Zatímco na okrajích původních obcí se rozvíjí nová monofunkční zástavba pro bydlení, ve volné krajině se nově utvářejí průmyslové a logistické areály, které výrazně ovlivňují krajinu i obraz sídel. Zejména se jedná o areály a objekty nadmístního využití, jejichž vznik je determinován potřebou v globálním kontextu a které jsou vázané na existenci nadmístní dopravní infrastruktury. V perimetru města Brna jsou v oblastech Židlochovicka a Kuřimska zkoumány vazby nových struktur na stávající osídlení, míra přínosu nových intervencí či naopak oslabení stávajících sídelních struktur těmito intervencemi a adaptabilita původních a nových struktur osídlení v souvislosti s těmito jevy.",
 address="vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019",
 chapter="160085",
 howpublished="print",
 institution="vysoké učení technické v Brně",
 year="2019",
 month="november",
 pages="20--27",
 publisher="vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}