Detail publikace

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5)

PAVLAS, M. ŠOMPLÁK, R. SMEJKALOVÁ, V. ROSECKÝ, M. KŮDELA, J. POPELA, P.

Originální název

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5)

Český název

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5)

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Odborná zpráva Výsledek V5 projektu TIRSMZP719 shromažďuje publikace, které se věnují modelování současné či budoucí produkci odpadu. Vznikla rozsáhlá analýza 174 publikací, která vychází z databází Scopus a ScienceDirect. S ohledem na cíle projektu, byl výběr publikací pro nastudování cílen také na příspěvky pocházející z ČR. Sumarizace výsledků je součástí zprávy ve formě příloh. Jednou z hlavních informací jsou použité metody pro modelování produkce odpadu. Součástí textu je tedy soupis nejčastěji užívaných přístupů včetně vyhodnocení jejich silných a slabých stránek. Kromě modelovacího přístupu byly zaznemenávány další charakteristiky prezentovaných metod: předmětný tok odpadu, detail dat, délka případné prognózy a další. Poznatky získané v rámci rešerše Výsledku V5 jsou stěžejní pro další činnost projektu TIRSMZP719.

Český abstrakt

Odborná zpráva Výsledek V5 projektu TIRSMZP719 shromažďuje publikace, které se věnují modelování současné či budoucí produkci odpadu. Vznikla rozsáhlá analýza 174 publikací, která vychází z databází Scopus a ScienceDirect. S ohledem na cíle projektu, byl výběr publikací pro nastudování cílen také na příspěvky pocházející z ČR. Sumarizace výsledků je součástí zprávy ve formě příloh. Jednou z hlavních informací jsou použité metody pro modelování produkce odpadu. Součástí textu je tedy soupis nejčastěji užívaných přístupů včetně vyhodnocení jejich silných a slabých stránek. Kromě modelovacího přístupu byly zaznemenávány další charakteristiky prezentovaných metod: předmětný tok odpadu, detail dat, délka případné prognózy a další. Poznatky získané v rámci rešerše Výsledku V5 jsou stěžejní pro další činnost projektu TIRSMZP719.

Klíčová slova

rešerše, produkce odpadu, prognóza

Vydáno

04.07.2019

Strany počet

48

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT159550,
  author="Martin {Pavlas} and Radovan {Šomplák} and Veronika {Smejkalová} and Martin {Rosecký} and Jakub {Kůdela} and Pavel {Popela}",
  title="Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení prognózování produkce odpadů v mezinárodním měřítku (Výsledek V5)",
  annote="Odborná zpráva Výsledek V5 projektu TIRSMZP719 shromažďuje publikace, které se věnují modelování současné či budoucí produkci odpadu. Vznikla rozsáhlá analýza 174 publikací, která vychází z databází Scopus a ScienceDirect. S ohledem na cíle projektu, byl výběr publikací pro nastudování cílen také na příspěvky pocházející z ČR. Sumarizace výsledků je součástí zprávy ve formě příloh. Jednou z hlavních informací jsou použité metody pro modelování produkce odpadu. Součástí textu je tedy soupis nejčastěji užívaných přístupů včetně vyhodnocení jejich silných a slabých stránek. Kromě modelovacího přístupu byly zaznemenávány další charakteristiky prezentovaných metod: předmětný tok odpadu, detail dat, délka případné prognózy a další. Poznatky získané v rámci rešerše Výsledku V5 jsou stěžejní pro další činnost projektu TIRSMZP719.",
  chapter="159550",
  year="2019",
  month="july",
  type="report"
}