Detail publikace

Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole

MAŠKOVÁ, K.

Originální název

Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole

Český název

Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

19. století je obdobím, ve kterém se redefinovala nově vznikající moderní společnost. Změnilo se politicko-ekonomické uspořádání společnosti, které ve spojení s procesem industrializace způsobilo změnu a růst urbánních struktur. Královo Pole, nyní významné brněnské subcenrum, bylo na počátku 19. století vesnicí, v polovině století povýšilo na městys a na začátku 20. století na město. Charakter zástavby obce a sociální stratifikace jejího obyvatelstva se měnily. Původně stabilní venkovské rolnictvo přerostlo v bohatě strukturovanou městskou společnost. Tento přerod odráží i vývoj zástavby, který významně poznamenala potřeba navýšit obytné kapacity. Otázka obytných staveb měla s ohledem na sociální třídu obyvatelstva různá řešení. Budovaly se paláce, městské domy, rodinné domy i dělnické osady. Některé z těchto staveb zůstaly zachovány do dnešní doby a podléhají úpravám tak, aby reflektovaly potřeby současné společnosti.

Český abstrakt

19. století je obdobím, ve kterém se redefinovala nově vznikající moderní společnost. Změnilo se politicko-ekonomické uspořádání společnosti, které ve spojení s procesem industrializace způsobilo změnu a růst urbánních struktur. Královo Pole, nyní významné brněnské subcenrum, bylo na počátku 19. století vesnicí, v polovině století povýšilo na městys a na začátku 20. století na město. Charakter zástavby obce a sociální stratifikace jejího obyvatelstva se měnily. Původně stabilní venkovské rolnictvo přerostlo v bohatě strukturovanou městskou společnost. Tento přerod odráží i vývoj zástavby, který významně poznamenala potřeba navýšit obytné kapacity. Otázka obytných staveb měla s ohledem na sociální třídu obyvatelstva různá řešení. Budovaly se paláce, městské domy, rodinné domy i dělnické osady. Některé z těchto staveb zůstaly zachovány do dnešní doby a podléhají úpravám tak, aby reflektovaly potřeby současné společnosti.

Klíčová slova

Královo Pole; Brno; 19. století; bydlení; nájemní dům; sociální stratifikace

Vydáno

02.10.2019

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-4331-5

Kniha

11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019

Strany od

169

Strany do

173

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT159533,
  author="Klára {Mašková}",
  title="Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole",
  annote="19. století je obdobím, ve kterém se redefinovala nově vznikající moderní společnost. Změnilo se politicko-ekonomické uspořádání společnosti, které ve spojení s procesem industrializace způsobilo změnu a růst urbánních struktur. Královo Pole, nyní významné brněnské subcenrum, bylo na počátku 19. století vesnicí, v polovině století povýšilo na městys a na začátku 20. století na město. Charakter zástavby obce a sociální stratifikace jejího obyvatelstva se měnily. Původně stabilní venkovské rolnictvo přerostlo v bohatě strukturovanou městskou společnost. Tento přerod odráží i vývoj zástavby, který významně poznamenala potřeba navýšit obytné kapacity. Otázka obytných staveb měla s ohledem na sociální třídu obyvatelstva různá řešení. Budovaly se paláce, městské domy, rodinné domy i dělnické osady. Některé z těchto staveb zůstaly zachovány do dnešní doby a podléhají úpravám tak, aby reflektovaly potřeby současné společnosti.
",
  booktitle="11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019",
  chapter="159533",
  howpublished="print",
  year="2019",
  month="october",
  pages="169--173",
  type="conference paper"
}