Detail publikace

Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou

LINHARTOVÁ, V. ŠIKULA, O. JELÍNEK, V.

Originální název

Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou

Český název

Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou

Typ

článek v časopise ve Scopus, Jsc

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předmětem článku je analýza velikosti tepelného toku a průběhu teplot ve skladbě konstrukce mezi registrem chlazení ledové plochy a vrstvou temperování podloží pod ledovou plochou na zimním stadionu. Zdrojem tepla pro temperování je odpadní teplo z chladicího oběhu. V článku jsou využita data z měření in situ; místním systémem měření a regulace byly evidovány teploty ledu, teploty temperovací kapaliny a teplota na čidle v podloží. Zjištěné hodnoty sloužily ke kalibraci modelu v programu CalA. Výpočetní model využívá nestacionární 2D simulace teplotního chování ledové plochy s podložím, zahrnující fázovou změnu ledu a tepelné sálání mezi ledovou plochou a střechou. Z výsledků modelované skladby uvedené konstrukce je patrné, že část tepelného toku z vrstvy temperování prochází do vrstvy chlazení a zvyšuje tak tepelnou zátěž odváděnou systémem chlazení.

Český abstrakt

Předmětem článku je analýza velikosti tepelného toku a průběhu teplot ve skladbě konstrukce mezi registrem chlazení ledové plochy a vrstvou temperování podloží pod ledovou plochou na zimním stadionu. Zdrojem tepla pro temperování je odpadní teplo z chladicího oběhu. V článku jsou využita data z měření in situ; místním systémem měření a regulace byly evidovány teploty ledu, teploty temperovací kapaliny a teplota na čidle v podloží. Zjištěné hodnoty sloužily ke kalibraci modelu v programu CalA. Výpočetní model využívá nestacionární 2D simulace teplotního chování ledové plochy s podložím, zahrnující fázovou změnu ledu a tepelné sálání mezi ledovou plochou a střechou. Z výsledků modelované skladby uvedené konstrukce je patrné, že část tepelného toku z vrstvy temperování prochází do vrstvy chlazení a zvyšuje tak tepelnou zátěž odváděnou systémem chlazení.

Klíčová slova

zimní stadion, ledová plocha, zamrznutí podloží, odpadní teplo, temperování podkladního betonu

Vydáno

13.09.2019

Nakladatel

Společnost pro techniku prostředí

Místo

Praha

Strany od

162

Strany do

167

Strany počet

6

URL

BibTex


@article{BUT158571,
 author="Vladimíra {Linhartová} and Ondřej {Šikula} and Vladimír {Jelínek}",
 title="Simulace teplotního chování konstrukce s ledovou plochou",
 annote="Předmětem článku je analýza velikosti tepelného toku a průběhu teplot ve skladbě konstrukce mezi registrem
chlazení ledové plochy a vrstvou temperování podloží pod ledovou plochou na zimním stadionu. Zdrojem
tepla pro temperování je odpadní teplo z chladicího oběhu. V článku jsou využita data z měření in situ; místním
systémem měření a regulace byly evidovány teploty ledu, teploty temperovací kapaliny a teplota na čidle
v podloží. Zjištěné hodnoty sloužily ke kalibraci modelu v programu CalA. Výpočetní model využívá nestacionární 2D simulace teplotního chování ledové plochy s podložím, zahrnující fázovou změnu ledu a tepelné sálání mezi ledovou plochou a střechou. Z výsledků modelované skladby uvedené konstrukce je patrné, že část tepelného toku z vrstvy temperování prochází do vrstvy chlazení a zvyšuje tak tepelnou zátěž odváděnou
systémem chlazení.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 chapter="158571",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 number="4",
 volume="28",
 year="2019",
 month="september",
 pages="162--167",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="journal article in Scopus"
}