Detail patentu

Výměník na bázi dutých polymerních vláken a způsob jeho zhotovení

RAUDENSKÝ, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Výměník je tvořen jednou řadou dutých polymerních vláken (1), která jsou na konci propojena vrstvou ztuhlé zalévací hmoty ponechávající dutiny vláken otevřené. Přitom zalévací hmota tvoří trubkovitou sběrnou komoru (2) výměníku. Výměník se zhotoví tak, že konce dutých vláken (1) uspořádaných s rozestupy do řady se zasunou do dutiny dvoudílné podélné formy (4) odpovídající vnějšímu tvaru vytvářené formy (2), přičemž forma je ve vkládací spáře (5) mezi polovinami formy (4) opatřena měkkou těsnící lištou (6), načež po uzavření formy (4) se dutina formy (4) alespoň zčásti zaplní zalévací hmotou (7) a po jejím ztuhnutí a případném vyjmutí z formy (4) se konce vláken (1) uvolní řezným nástrojem (10) odpovídajícím svým tvarem vnitřnímu prostoru vytvářené komory (2).

Klíčová slova

výměník tepla, polymerní vlákna, dutá vlákna, přenos tepla

Číslo patentu

307878

Datum zápisu

05.06.2019

Datum skončení platnosti

05.06.2029

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60190 Brno, Veveří, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty