Detail publikace

Detekce plagiátů zdrojových kódů

KAŠPAR, J. VÍTEK, M.

Originální název

Detekce plagiátů zdrojových kódů

Český název

Detekce plagiátů zdrojových kódů

Anglický název

Detection of source code plagiarism

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou plagiátorství zdrojových kódů na akademické půdě a navrhnout možné řešení tohoto problému. V úvodu je popsána obecná definice plagiátorství. Dále jsou rozebrány jednotlivé kroky navrženého algoritmu pro vyhodnocení plagiátorství, jako je předzpracování a lokalizace jednotlivých příznaků. V závěru práce jsou pak uvedeny výsledky testování navrženého algoritmu. Celé testování probíhalo na vybraných studentských projektech z kurzu ‘APRG - Algoritmizace a programování‘ na FEKT VUT v Brně. Výstupem článku je tedy seznámení s plně funkčním detektorem plagiátů zdrojo-vých kódů, jeho výhodami a nevýhodami a výsledky testování. Tento detektor je aktuálně používán na ústavu biomedicinského inženýrství na FEKT VUT v Brně pro kontrolu studentských prací.

Český abstrakt

Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou plagiátorství zdrojových kódů na akademické půdě a navrhnout možné řešení tohoto problému. V úvodu je popsána obecná definice plagiátorství. Dále jsou rozebrány jednotlivé kroky navrženého algoritmu pro vyhodnocení plagiátorství, jako je předzpracování a lokalizace jednotlivých příznaků. V závěru práce jsou pak uvedeny výsledky testování navrženého algoritmu. Celé testování probíhalo na vybraných studentských projektech z kurzu ‘APRG - Algoritmizace a programování‘ na FEKT VUT v Brně. Výstupem článku je tedy seznámení s plně funkčním detektorem plagiátů zdrojo-vých kódů, jeho výhodami a nevýhodami a výsledky testování. Tento detektor je aktuálně používán na ústavu biomedicinského inženýrství na FEKT VUT v Brně pro kontrolu studentských prací.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to introduce the problem of plagiarism in academic field and propose a method for detection of source code plagiarism. At the beginning of this paper definition of plagiarism is described. Main part of this paper is focused on proposed algorithm for plagiarism detection. Individual steps as preprocessing, key words detection and evaluation are described. In last part of this paper testing of algorithm on database of student project is described. Main contribution of this paper is an introduction of fully functional algorithm for plagiarism detection, which is actively used on Department of Biomedical Engineering in Brno University of Technology.

Klíčová slova

plagiát; detekce; zdrojový kód;

Vydáno

28.02.2019

Nakladatel

Elektrorevue

Místo

Brno

Strany od

8

Strany do

15

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT156617,
 author="Jakub {Kašpar} and Martin {Vítek}",
 title="Detekce plagiátů zdrojových kódů",
 annote="Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou plagiátorství zdrojových kódů na akademické půdě a navrhnout možné řešení tohoto problému. V úvodu je popsána obecná definice plagiátorství. Dále jsou rozebrány jednotlivé kroky navrženého algoritmu pro vyhodnocení plagiátorství, jako je předzpracování a lokalizace jednotlivých příznaků. V závěru práce jsou pak uvedeny výsledky testování navrženého algoritmu. Celé testování probíhalo na vybraných studentských projektech z kurzu ‘APRG - Algoritmizace 
a programování‘ na FEKT VUT v Brně. Výstupem článku je tedy seznámení s plně funkčním detektorem plagiátů zdrojo-vých kódů, jeho výhodami a nevýhodami a výsledky testování. Tento detektor je aktuálně používán na ústavu biomedicinského inženýrství na FEKT VUT v Brně pro kontrolu studentských prací.
",
 address="Elektrorevue",
 chapter="156617",
 howpublished="online",
 institution="Elektrorevue",
 number="1",
 volume="21",
 year="2019",
 month="february",
 pages="8--15",
 publisher="Elektrorevue",
 type="journal article"
}