Detail publikace

Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO

BALÁŠ, M. LISÝ, M. LISÁ, H.

Originální název

Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO

Český název

Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V oblasti ochrany čistoty ovzduší jsou pod stále přísnějším dohledem pevné částice. Samotné částice způsobují především nánosy na rostlinách a zatěžují organismy živočichů svou přítomností. Daleko nebezpečnější však jsou díky vysoké poréznosti a velkému měrnému povrchu, který velmi snadno adsorbuje chemické látky včetně toxických těžkých kovů a velmi nebezpečných perzistentních organických polutantů, a částice se tak stávají transportními prvky těchto polutantů. Ukazuje se, že velký podíl na emisích jemných tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou lokální topeniště a neregulované spalování organického odpadu. Emisní limity lokálních topenišť se díky legislativnímu tlaku na výrobce a prodejce zpřísňují, většina používaných metod však již naráží na své limity. Článek pojednává o velikosti TZL emitovaných při spalování biomasy a biologicky rozložitelných odpadů a o možnostech jejich eliminace.

Český abstrakt

V oblasti ochrany čistoty ovzduší jsou pod stále přísnějším dohledem pevné částice. Samotné částice způsobují především nánosy na rostlinách a zatěžují organismy živočichů svou přítomností. Daleko nebezpečnější však jsou díky vysoké poréznosti a velkému měrnému povrchu, který velmi snadno adsorbuje chemické látky včetně toxických těžkých kovů a velmi nebezpečných perzistentních organických polutantů, a částice se tak stávají transportními prvky těchto polutantů. Ukazuje se, že velký podíl na emisích jemných tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou lokální topeniště a neregulované spalování organického odpadu. Emisní limity lokálních topenišť se díky legislativnímu tlaku na výrobce a prodejce zpřísňují, většina používaných metod však již naráží na své limity. Článek pojednává o velikosti TZL emitovaných při spalování biomasy a biologicky rozložitelných odpadů a o možnostech jejich eliminace.

Klíčová slova

vytápění, biomasa, částice

Vydáno

01.04.2019

Nakladatel

SSTP

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89878-41-3

Kniha

Vykurovanie 2019

Strany od

233

Strany do

236

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT156482,
 author="Marek {Baláš} and Martin {Lisý} and Hana {Lisá}",
 title="Vlastnosti emisí TZL při termickém zpracování biomasy a BRO",
 annote="V oblasti ochrany čistoty ovzduší jsou pod stále přísnějším dohledem pevné částice. Samotné částice způsobují především nánosy na rostlinách a zatěžují organismy živočichů svou přítomností. Daleko nebezpečnější však jsou díky vysoké poréznosti a velkému měrnému povrchu, který velmi snadno adsorbuje chemické látky včetně toxických těžkých kovů a velmi nebezpečných perzistentních organických polutantů, a částice se tak stávají transportními prvky těchto polutantů. Ukazuje se, že velký podíl na emisích jemných tuhých znečišťujících látek (TZL) jsou lokální topeniště a neregulované spalování organického odpadu. Emisní limity lokálních topenišť se díky legislativnímu tlaku na výrobce a prodejce zpřísňují, většina používaných metod však již naráží na své limity. Článek pojednává o velikosti TZL emitovaných při spalování biomasy a biologicky rozložitelných odpadů a o možnostech jejich eliminace.",
 address="SSTP",
 booktitle="Vykurovanie 2019",
 chapter="156482",
 howpublished="print",
 institution="SSTP",
 year="2019",
 month="april",
 pages="233--236",
 publisher="SSTP",
 type="conference paper"
}