Detail publikace

Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice

BÁTOROVÁ, M. BLAHUTKOVÁ, M. PERIČKOVÁ, L.

Originální název

Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice

Český název

Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice

Anglický název

Applied and non-traditional games at universities in the Czech Republic

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vboji proti sedavému způsobu života vznikají nové nabídky pohybových aktivit a netradičních her, kterými se snaží ve společnosti motivovat větší množství lidí kaktivnímu trávení volného času a rozšířit nabídku pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami. Vrámci tohoto pří-spěvku byl proveden průzkum nabídky předmětů aplikovaných a netradičních her, pohybových aktivit a psychomotorických aktivit na 9 univerzitách, 9 veřejných vysokých školách (VŠ) vČeské republice pedagogického a sportovního či tělovýchovného směru. Hlavním cílem tohoto příspěvku je provést průzkum nabídky předmětu netradiční hry (NH) na VŠ. Znovelizacevysokoškolského i školského zákona vyplývá potřeba nabídnout studentům se specifickými potřebami na VŠ vhodné pohybové aktivity a také připravit budoucí pedagogy těles-né výchovy na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Proto jsme si za dílčí cíl vytkli prozkoumat nabídky předmětů aplikovaných her (AH) a psychomotoriky. Nabídka netradičních her na zkoumaných univerzitách i VŠ je uspokojivá, i když se zde jen zříd-kakdy objevila inovace předmětu NH. Nabídka AH nebo aplikované tělesné výchovy (ATV) se na některých pedagogických fakultách neobjevila vůbec vporovnání sfakultami zaměřenými na tě-lesnou výchovu (TV) a sport, kde se téměř u všech forma aplikovaných her či ATV vyučuje.

Český abstrakt

Vboji proti sedavému způsobu života vznikají nové nabídky pohybových aktivit a netradičních her, kterými se snaží ve společnosti motivovat větší množství lidí kaktivnímu trávení volného času a rozšířit nabídku pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami. Vrámci tohoto pří-spěvku byl proveden průzkum nabídky předmětů aplikovaných a netradičních her, pohybových aktivit a psychomotorických aktivit na 9 univerzitách, 9 veřejných vysokých školách (VŠ) vČeské republice pedagogického a sportovního či tělovýchovného směru. Hlavním cílem tohoto příspěvku je provést průzkum nabídky předmětu netradiční hry (NH) na VŠ. Znovelizacevysokoškolského i školského zákona vyplývá potřeba nabídnout studentům se specifickými potřebami na VŠ vhodné pohybové aktivity a také připravit budoucí pedagogy těles-né výchovy na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Proto jsme si za dílčí cíl vytkli prozkoumat nabídky předmětů aplikovaných her (AH) a psychomotoriky. Nabídka netradičních her na zkoumaných univerzitách i VŠ je uspokojivá, i když se zde jen zříd-kakdy objevila inovace předmětu NH. Nabídka AH nebo aplikované tělesné výchovy (ATV) se na některých pedagogických fakultách neobjevila vůbec vporovnání sfakultami zaměřenými na tě-lesnou výchovu (TV) a sport, kde se téměř u všech forma aplikovaných her či ATV vyučuje.

Anglický abstrakt

To battle sedentary life style, new proposals of movement activities and non-traditional games are being created which is a society ́s way of motivating more people to spend their free time actively and expanding the supply of movement activities for people with special needs. In this article, a survey of the applied and non-traditional games courses, movement activities and psy-chomotor skills has been carried out at 9 universities, 9 public colleges of pedagogical and sport or physical education (PE) focus in the Czech republic.The main aim of this article is to carry out the survey of non-traditional (NTG) games course supply at universities. Due to university and also school law novelization the necessity to supply special needs students with appropriate movement activities at universities arises, as well as the necessity to prepare future PE pedagogues for inclusive special needs students education. There- 81fore, we have appointed a partial aim to examine the applied games (AG) and psychomotor skills courses offer. The supply of NTG at universities and colleges we examined is satisfactory, even though newer NTGs appeared only sporadically. The supply of AG or applied PE has not appeared at some pedagogical faculties at all in comparison with sports and PE faculties, where some form of ap-plied games or PE is being taught almost at all faculties

Klíčová slova

netradiční hry, aplikované hry, aplikované pohybové aktivity, aplikovaná tělesná výchova, osoby se specifickými vzdělávacími potřebami, psychomotorika, zdravotní TV

Vydáno

13.02.2019

Nakladatel

Západočeské univerzity v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-0838-2

Kniha

Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů

Číslo edice

1

Strany od

80

Strany do

96

Strany počet

17

URL

BibTex


@inproceedings{BUT156195,
 author="Michaela {Bátorová} and Marie {Blahutková} and Lucie {Peričková}",
 title="Aplikované a netradiční hry na vysokých školách v České republice",
 annote="Vboji proti sedavému způsobu života vznikají nové nabídky pohybových aktivit a netradičních her, kterými se snaží ve společnosti motivovat větší množství lidí kaktivnímu trávení volného času a rozšířit nabídku pohybových aktivit pro osoby se specifickými potřebami. Vrámci tohoto pří-spěvku byl proveden průzkum nabídky předmětů aplikovaných a netradičních her, pohybových aktivit a psychomotorických aktivit na 9 univerzitách, 9 veřejných vysokých školách (VŠ) vČeské republice pedagogického a sportovního či tělovýchovného směru. Hlavním cílem tohoto příspěvku je provést průzkum nabídky předmětu netradiční hry (NH) na VŠ. Znovelizacevysokoškolského i školského zákona vyplývá potřeba nabídnout studentům se specifickými potřebami na VŠ vhodné pohybové aktivity a také připravit budoucí pedagogy těles-né výchovy na inkluzivní vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Proto jsme si za dílčí cíl vytkli prozkoumat nabídky předmětů aplikovaných her (AH) a psychomotoriky. Nabídka netradičních her na zkoumaných univerzitách i VŠ je uspokojivá, i když se zde jen zříd-kakdy objevila inovace předmětu NH. Nabídka AH nebo aplikované tělesné výchovy (ATV) se na některých pedagogických fakultách neobjevila vůbec vporovnání sfakultami zaměřenými na tě-lesnou výchovu (TV) a sport, kde se téměř u všech forma aplikovaných her či ATV vyučuje.",
 address="Západočeské univerzity v Plzni",
 booktitle="Hry 2018: sborník příspěvků s tématikou her v programech tělovýchovných procesů",
 chapter="156195",
 howpublished="online",
 institution="Západočeské univerzity v Plzni",
 year="2019",
 month="february",
 pages="80--96",
 publisher="Západočeské univerzity v Plzni",
 type="conference paper"
}