Detail patentu

Výměník tepla

HORÁK, P. UHER, P. PLÁŠEK, J. FORMÁNEK, M. FEČER, T.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Výměník ve tvaru bloku je určený k přenosu tepla mezi dvěma proudy vzduchu křížícími se, v podstatě v horizontální rovině vedenými soustavami kanálů, které sdílejí společné mezistěny. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořen kanály zachovávajícími v každé svislé rovině čtvercový průřez se svisle orientovanou úhlopříčkou, které jsou pravidelně střídavě ve svislé rovině zalomeny o 90°, přičemž kanály jedné soustavy se střídavě ve svislém směru proplétají s kanály druhé soustavy ve smyslu tkaninové vazby. V reálném provedení výměníku se horizontální konfigurace obou soustav kanálů opakuje ve vertikálním směru. Výměník je s výhodou vymezen tvarem krychle nebo kvádru se vstupy a výstupy medií na protilehlých bocích. Ke snížení tlakových ztát pasivními odpory mohou být alespoň vstupy medií zkosené. K propojení výměníku na potrubí jsou jeho boční stěny opatřeny nátrubky pro přívod a odvádění medií.

Klíčová slova

Výměník; 3D tisk, kostka.

Číslo patentu

32502

Datum zápisu

30.01.2019

Datum skončení platnosti

29.01.2024

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek