Detail publikace

Vyhodnotenie dynamickej zaťažovacej skúšky lávky pre peších

Originální název

Vyhodnotenie dynamickej zaťažovacej skúšky lávky pre peších

Anglický název

Evaluation of pedestrian bridge dynamic load test

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Článok načrtáva problematiku digitálneho spracovania signálov a využitie týchto poznatkov pri zaťazovacích skúškach mostov. Uvedené sú základné pojmy z teórie signálov, princíp Fourierovej transformácie a digitálnych filtrov. Poznatky a princípy sú aplikované pri dynamickej zaťažovacej skúške lávky pre peších. Cieľom tejto zaťažovacej skúšky bolo stanovenie vlastných tvarov a frekvencií lávky. Zaznamenávané bolo zrýchlenie lávky ako odozva na impulz v polovici a štvrtine rozpätia.

Anglický abstrakt

Paper shortly refers about digital signal processing and possibilities of using this technique by load testing of bridges. Basic concepts of signal theory, principle of Fourier transformation and frequency filters are mentioend. It is applied by dynamic load test od pedestrian bridge. The aim of dynamic load test was evaluation of natural frequencies and mode shapes of the pedestrian bridge. Acceleration as a response on impulse in the middle and in the quarter of span was measured.

BibTex


@inproceedings{BUT155475,
 author="Kristína {Bezručová}",
 title="Vyhodnotenie dynamickej zaťažovacej skúšky lávky pre peších",
 annote="Článok načrtáva problematiku digitálneho spracovania signálov a využitie týchto poznatkov pri zaťazovacích skúškach mostov. Uvedené sú základné pojmy z teórie signálov, princíp Fourierovej transformácie a digitálnych filtrov. Poznatky a princípy sú aplikované pri dynamickej zaťažovacej skúške lávky pre peších. Cieľom tejto zaťažovacej skúšky bolo stanovenie vlastných tvarov a frekvencií lávky. Zaznamenávané bolo zrýchlenie lávky ako odozva na impulz v polovici a štvrtine rozpätia.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 booktitle="Juniorstav 2019, 21. odborná konference doktorského studia - Sborník ke konferenci",
 chapter="155475",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 year="2019",
 month="january",
 pages="185--191",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
 type="conference paper"
}