Detail publikace

Realizace pro dálkoměrná měření

Michal Zamazal

Originální název

Realizace pro dálkoměrná měření

Český název

Realizace pro dálkoměrná měření

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Přesné určení vzdálenosti je nezbytné pro ranging družic. Ranging je problematika, která se zabývá určováním polohy a rychlosti družic a kosmických sond. V článku je popsána koncepce a praktická realizace zařízení pro koherentní ranging využívající pomalou pseudonáhodnou posloupnost (PNP). Princip systému je následující. Pozemní stanice vyšle k transpondéru družice PNP. Transpondér musí být lineární, tedy bez demodulace. Po kmitočtové konverzi je PNP vyslána zpět k pozemní stanici. Pozemní stanice vyhodnotí zpoždění mezi vysláním a přijetím repliky PNP. Údaj o vzdálenosti lze využít pro zpřesnění výsledků predikčních modelů nebo v případě synchronizace více stanic k přímému určení polohy sledované družice. Rychlost se obvykle určuje z několika po sobě následujících měření. Pro praktickou implementaci rangingu je nutné vyvinout specializovaný hardware a software jehož popis bude následovat.

Český abstrakt

Přesné určení vzdálenosti je nezbytné pro ranging družic. Ranging je problematika, která se zabývá určováním polohy a rychlosti družic a kosmických sond. V článku je popsána koncepce a praktická realizace zařízení pro koherentní ranging využívající pomalou pseudonáhodnou posloupnost (PNP). Princip systému je následující. Pozemní stanice vyšle k transpondéru družice PNP. Transpondér musí být lineární, tedy bez demodulace. Po kmitočtové konverzi je PNP vyslána zpět k pozemní stanici. Pozemní stanice vyhodnotí zpoždění mezi vysláním a přijetím repliky PNP. Údaj o vzdálenosti lze využít pro zpřesnění výsledků predikčních modelů nebo v případě synchronizace více stanic k přímému určení polohy sledované družice. Rychlost se obvykle určuje z několika po sobě následujících měření. Pro praktickou implementaci rangingu je nutné vyvinout specializovaný hardware a software jehož popis bude následovat.

Klíčová slova

dálkoměrná měření, semikoherentní ranging, družice

Rok RIV

2005

Vydáno

07.10.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky

Místo

Vršov

ISBN

80-214-3013-3

Kniha

Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník

Číslo edice

1

Strany od

31

Strany do

33

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT15444,
 author="Michal {Zamazal}",
 title="Realizace pro dálkoměrná měření",
 annote="Přesné určení vzdálenosti je nezbytné pro ranging družic. Ranging je problematika, která se zabývá určováním polohy a rychlosti družic a kosmických sond. V článku je popsána koncepce a praktická realizace zařízení pro koherentní ranging využívající pomalou pseudonáhodnou posloupnost (PNP). Princip systému je následující. Pozemní stanice vyšle k transpondéru družice PNP. Transpondér musí být lineární, tedy bez demodulace. Po kmitočtové konverzi je PNP vyslána zpět k pozemní stanici. Pozemní stanice vyhodnotí zpoždění mezi vysláním a přijetím repliky PNP. Údaj o vzdálenosti lze využít pro zpřesnění výsledků predikčních modelů nebo v případě synchronizace více stanic k přímému určení polohy sledované družice. Rychlost se obvykle určuje z několika po sobě následujících měření. Pro praktickou implementaci rangingu je nutné vyvinout specializovaný hardware a software jehož popis bude následovat.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 booktitle="Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník",
 chapter="15444",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 year="2005",
 month="october",
 pages="31",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky",
 type="conference paper"
}