Detail publikace

Detekční systém pro elektroseparační analytické metody

Radek Štohl, Eliška Glovinová and Jan Pospíchal

Originální název

Detection System for Electro-separation Analytical Methods

Český název

Detekční systém pro elektroseparační analytické metody

Anglický název

Detection System for Electro-separation Analytical Methods

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper provides information about the on-line monitoring of components presented in chemical samples analyzed by electro-separation methods. The whole capillary transversal scanning detection system, which helps to improve the separation process of the analysis, is described. A picture from a colour line scanner is used as a source of basic information for control of separation process by regulation high voltage source. The used application and algorithms for machine vision are designed in progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation process is implemented into a compact control process logic controller. As an example of function of the sliding detection system is showed a short time separation of organic ion compounds by applied the isotachophoresis as the electro-separation method.

Český abstrakt

Příspěvek pojednává o on-line sledování složek v chemických vzorcích, kterejsou analyzovány pomocí elektroseparačních metod. Celý systém je podrobně popsán. Snímek kapiláry ze skeneru je zdrojem informací pro řízení separačního procesu pomocí regulace separačního zdroje napětí a proudu. Aplikace a algoritmy jsou vytvořeny ve vývojovém prostředí LabVIEW. Real-time řízení separačního procesu je zajistěn PLC. Příklad funkce celého systému je uveden a vysledek separace pomocí izotachoforézy je ukázán.

Anglický abstrakt

The paper provides information about the on-line monitoring of components presented in chemical samples analyzed by electro-separation methods. The whole capillary transversal scanning detection system, which helps to improve the separation process of the analysis, is described. A picture from a colour line scanner is used as a source of basic information for control of separation process by regulation high voltage source. The used application and algorithms for machine vision are designed in progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation process is implemented into a compact control process logic controller. As an example of function of the sliding detection system is showed a short time separation of organic ion compounds by applied the isotachophoresis as the electro-separation method.

Klíčová slova

počítačové vidění, skenovací detekční systém, real-time řízení, elektroseparační metody, izotachoréza

Rok RIV

2005

Vydáno

01.09.2005

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

80-214-2976-3

Kniha

Proceedings of the International Conference CEEPUS Summer School 2005

Strany od

120

Strany do

125

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT15301,
 author="Radek {Štohl} and Eliška {Glovinová} and Jan {Pospíchal}",
 title="Detection System for Electro-separation Analytical Methods",
 annote="The paper provides information about the on-line monitoring of components presented in chemical samples analyzed by electro-separation methods. The whole capillary transversal scanning detection system, which helps to improve the separation process of the analysis, is described. A picture from a colour line scanner is used as a source of basic information for control of separation process by regulation high voltage source. The used application and algorithms for machine vision are designed in progressive graphic development system LabVIEW. Real-time control of the separation process is implemented into a compact control process logic controller. As an example of function of the sliding detection system is showed a short time separation of organic ion compounds by applied the isotachophoresis as the electro-separation method.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="Proceedings of the International Conference CEEPUS Summer School 2005",
 chapter="15301",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2005",
 month="september",
 pages="120",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}