Detail publikace

Výzkum GaAs/AlxGa1-XAs kvantových teček v optickém blízkém poli

GRMELA, L. KALA, J. TOMÁNEK, P.

Originální název

Optical near-field investigations on GaAs/AlxGa1-XAs quantum dots

Český název

Výzkum GaAs/AlxGa1-XAs kvantových teček v optickém blízkém poli

Anglický název

Optical near-field investigations on GaAs/AlxGa1-XAs quantum dots

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The generation of the mid-infrared laser light in the tunnel-bounded quantum wells is observed. This phenomenon is linked together with inter-subband transitions of electrons during the intraband optical pumping. The inversion of population quantum wells is also possible during the interband optical or current pumping. This process is more convenient for practical applications. To investigate the optical properties of tunnel-bounded quantum-wells GaAs/AlxGa1-xAs with intersubband transitions of electrons the time and spatial resolved scanning near-field optical microscope is used.

Český abstrakt

V článku je studováno generování střední IČ laserového světla z kvantových jam. Tento jev je spojen s inter-subpásovými přechody elektronů při optickém čerpání uvnitř pásu. Je též možné dosáhnout kvantových teček s inverzí populace během optického nebo proudového čerpání uvnitř pásu. Tento proces je vhodnější pro praktické aplikace. K výzkumu optických vlastností takových struktur je možné použít rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli s časovým a prostorovým rozlišením.

Anglický abstrakt

The generation of the mid-infrared laser light in the tunnel-bounded quantum wells is observed. This phenomenon is linked together with inter-subband transitions of electrons during the intraband optical pumping. The inversion of population quantum wells is also possible during the interband optical or current pumping. This process is more convenient for practical applications. To investigate the optical properties of tunnel-bounded quantum-wells GaAs/AlxGa1-xAs with intersubband transitions of electrons the time and spatial resolved scanning near-field optical microscope is used.

Klíčová slova

optika v blízkém poli, polovodičová struktura, kvantová jáme, absorpce, zpoždění

Rok RIV

2005

Vydáno

09.06.2005

Nakladatel

Zeithamlová Milena, Ing. - Agentura Action M

Místo

Prague

ISBN

80-86742-08-3

Kniha

Photonics Prague 2005

Strany od

163

Strany do

164

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT15230,
 author="Lubomír {Grmela} and Jaroslav {Kala} and Pavel {Tománek}",
 title="Optical near-field investigations on GaAs/AlxGa1-XAs quantum dots",
 annote="The generation of the mid-infrared laser light in the tunnel-bounded quantum wells is observed. This phenomenon is linked together with inter-subband transitions of electrons during the intraband optical pumping. The inversion of population quantum wells is also possible during the interband optical or current pumping. This process is more convenient for practical applications. To investigate the optical properties of tunnel-bounded quantum-wells GaAs/AlxGa1-xAs with intersubband transitions of electrons the time and spatial resolved scanning near-field optical microscope is used.",
 address="Zeithamlová Milena, Ing. - Agentura Action M",
 booktitle="Photonics Prague 2005",
 chapter="15230",
 institution="Zeithamlová Milena, Ing. - Agentura Action M",
 year="2005",
 month="june",
 pages="163--164",
 publisher="Zeithamlová Milena, Ing. - Agentura Action M",
 type="conference paper"
}