Detail produktu

Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politiky

BOHATÁ, M. PUTNOVÁ, A. RAŠTICOVÁ, M. BÉDIOVÁ, M. CEBÁKOVÁ, A. ŘEŠETKOVÁ, D.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Cílem vlastní metodiky je zefektivnit výkon veřejných politik na centrální, krajské a místní úrovni. Aplikace metodiky umožní identifikovat dobré praktiky a motivovat ke zvyšování úrovně vládnutí a správy a kultivaci veřejných institucí. Napomůže i implementaci zákona o státní službě.

Klíčová slova

Veřejný zájem; veřejná politika; státní služba; vládnutí; správa; efektivnost; efektivita; sociální a etický audit; rovné příležitosti; etická kultura organizace; sociální klima; metodika;

Datum vzniku

08.01.2018

Umístění

online

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www