Detail produktu

Jednocestný interferometr s polarizační selekcí

BOUCHAL, P. CHMELÍK, R. BOUCHAL, Z. ČELECHOVSKÝ, R. DOSTÁL, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jednocestný interferometr s polarizační selekcí využívá standardní optický mikroskop a přípojný zobrazovací modul. Zobrazovací modul obsahuje geometricko-fázovovou mřížku umožňující prostorovou separaci polarizačně kódovaných vln. Oddělené vlny sdílejí při průchodu optickým systémem stejnou optickou cestu a na jeho výstupu jsou rekombinovány za vytvoření mimoosového hologramu s achromatickou prostorovou nosnou frekvencí.

Klíčová slova

Interferometr, mimoosová holografie, polarizace, geometrická fáze, geometricko-fázová mřížka

Datum vzniku

17.08.2018

Umístění

Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, Brno 616 69 Budova A2. Místnost 219.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty