Detail publikace

Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice

KILNAROVÁ, P. HORÁKOVÁ, E. PALACKÝ, J.

Originální název

Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice

Český název

Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Veřejná prostranství sehrávají v městském organismu nezastupitelnou roli. Zastávají mnoho důležitých funkcí a z dlouhodobého hlediska i ve vztahu k potřebám společnosti je důležité monitorovat jejich kvalitu a způsob jejich využití. Pro dlouhodobá sledování kvality života ve veřejném prostoru se nejčastěji používají metody založené na přímém empirickém pozorování chování lidí v prostoru, jak je popsali ve svých pracích Jan Gehl a William H. Whyte. Tyto metody jsou však náročné na čas a lidské zdroje, a proto se k nim autoři článku snaží najít efektivní alternativu sdruženého sběru informací o chování uživatelů veřejného prostoru, založenou na využití mobilních zařízení, internetu a volně dostupných dat. V rámci tohoto výzkumu v oblasti lidské geografie byly v diskrétním kontextu dokumentovány vybrané, dlouhodobě studované, zřetelně vymezené prostory dvou náměstí souměřitelných charakteristik v městě Brně, ve čtvrtích s různým charakterem zástavby. V rámci průzkumů a přímého empirického pozorování byla získána data o pěším pohybu osob. Z hlediska zpřesnění pozorování byla ověřována metoda intenzity pohybu uživatelů uvnitř lokality prostřednictvím Wi-Fi sítě, vedoucí ke zlepšení pravdivosti získaných výsledků i z hlediska její reprodukovatelnosti v jiných městských lokalitách. Domníváme se, že získané poznatky pomohou výrazně zjednodušit náročný proces longitudinálního a subjektivního sledování každodenního života z hlediska urbánní antropologie a současně pomůže ověřit základní charakteristiky kvalitního městského prostoru v evropském kontextu.

Český abstrakt

Veřejná prostranství sehrávají v městském organismu nezastupitelnou roli. Zastávají mnoho důležitých funkcí a z dlouhodobého hlediska i ve vztahu k potřebám společnosti je důležité monitorovat jejich kvalitu a způsob jejich využití. Pro dlouhodobá sledování kvality života ve veřejném prostoru se nejčastěji používají metody založené na přímém empirickém pozorování chování lidí v prostoru, jak je popsali ve svých pracích Jan Gehl a William H. Whyte. Tyto metody jsou však náročné na čas a lidské zdroje, a proto se k nim autoři článku snaží najít efektivní alternativu sdruženého sběru informací o chování uživatelů veřejného prostoru, založenou na využití mobilních zařízení, internetu a volně dostupných dat. V rámci tohoto výzkumu v oblasti lidské geografie byly v diskrétním kontextu dokumentovány vybrané, dlouhodobě studované, zřetelně vymezené prostory dvou náměstí souměřitelných charakteristik v městě Brně, ve čtvrtích s různým charakterem zástavby. V rámci průzkumů a přímého empirického pozorování byla získána data o pěším pohybu osob. Z hlediska zpřesnění pozorování byla ověřována metoda intenzity pohybu uživatelů uvnitř lokality prostřednictvím Wi-Fi sítě, vedoucí ke zlepšení pravdivosti získaných výsledků i z hlediska její reprodukovatelnosti v jiných městských lokalitách. Domníváme se, že získané poznatky pomohou výrazně zjednodušit náročný proces longitudinálního a subjektivního sledování každodenního života z hlediska urbánní antropologie a současně pomůže ověřit základní charakteristiky kvalitního městského prostoru v evropském kontextu.

Klíčová slova

územní navrhování; veřejný prostor; náměstí; metody hodnocení kvality; Brno;

Vydáno

29.11.2018

Nakladatel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-4236-3

Kniha

10th Architecture in Perspective

Číslo edice

1

Strany od

252

Strany do

255

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT151397,
 author="Pavla {Kilnarová} and Eva {Šimara} and Jiří {Palacký}",
 title="Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice",
 annote="Veřejná prostranství sehrávají v městském organismu nezastupitelnou roli. Zastávají mnoho důležitých funkcí a z dlouhodobého hlediska i ve vztahu k potřebám společnosti je důležité monitorovat jejich kvalitu a způsob jejich využití. Pro dlouhodobá sledování kvality života ve veřejném prostoru se nejčastěji používají metody založené na přímém empirickém pozorování chování lidí v prostoru, jak je popsali ve svých pracích Jan Gehl a William H. Whyte. Tyto metody jsou však náročné na čas a lidské zdroje, a proto se k nim autoři článku snaží najít efektivní alternativu sdruženého sběru informací o chování uživatelů veřejného prostoru, založenou na využití mobilních zařízení, internetu a volně dostupných dat.
V rámci tohoto výzkumu v oblasti lidské geografie byly v diskrétním kontextu dokumentovány vybrané, dlouhodobě studované, zřetelně vymezené prostory dvou náměstí souměřitelných charakteristik v městě Brně, ve čtvrtích s různým charakterem zástavby. V rámci průzkumů a přímého empirického pozorování byla získána data o pěším pohybu osob. Z hlediska zpřesnění pozorování byla ověřována metoda intenzity pohybu uživatelů uvnitř lokality prostřednictvím Wi-Fi sítě, vedoucí ke zlepšení pravdivosti získaných výsledků i z hlediska její reprodukovatelnosti v jiných městských lokalitách. Domníváme se, že získané poznatky pomohou výrazně zjednodušit náročný proces longitudinálního a subjektivního sledování každodenního života z hlediska urbánní antropologie a současně pomůže ověřit základní charakteristiky kvalitního městského prostoru v evropském kontextu.
",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="10th Architecture in Perspective",
 chapter="151397",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2018",
 month="november",
 pages="252--255",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}