Detail produktu

Univerzální testovací zařízení pro přenos Wireless M-BUS dat

MAŠEK, P. ŠTŮSEK, M. ZEMAN, K. MAŠEK, J. KREJČÍ, J. HOŠEK, J.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

Vytvořený prototyp univerzálního testovacího zařízení pro přesnos dat s využitím bezdrátového komunikačního protokolu Wireless M-BUS v rámci komunikačních scénářů SmartGrid.

Klíčová slova

Wireless M-BUS; LPWA; IoT; Průmysl 4.0; Vzdálené odečty

Datum vzniku

15.11.2018

Umístění

T12, SE5.118.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www