Detail publikace

Dekóder seríových zberníc na platforme Arduino

Originální název

Dekóder seríových zberníc na platforme Arduino

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento článok popisuje vývoj zariadenia používaného na zachytenie údajov z rôznych sériové zbernice ako SPI, UART a I2C. Zariadenie je navrhnuté ako štít na podporu dosiek Arduino. Štít obsahuje štyri úplne izolované vstupy a päť neizolovaných imputov na zachytenie dát, Ethernet rozhranie, SD kartu a dve zobrazovacie rozhrania, ktoré podporujú až desať displejov.

BibTex


@inproceedings{BUT150164,
  author="Juraj {Giertl}",
  title="Dekóder seríových zberníc na platforme Arduino",
  annote="Tento článok popisuje vývoj zariadenia používaného na zachytenie údajov z rôznych
sériové zbernice ako SPI, UART a I2C. Zariadenie je navrhnuté ako štít na podporu dosiek Arduino.
Štít obsahuje štyri úplne izolované vstupy a päť neizolovaných imputov na zachytenie dát, Ethernet
rozhranie, SD kartu a dve zobrazovacie rozhrania, ktoré podporujú až desať displejov.",
  booktitle="Student EEICT",
  chapter="150164",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="april",
  pages="41--43",
  type="conference paper"
}