Detail produktu

Zařízení pro zpracování signálu z UHF snímačů částečného výboje

DREXLER, P. ČÁP, M. KADLEC, R.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vzorek představuje invoaci vyvinutého zařízení sloužícího ke zpracování radiofrekvenčního signálu ze snímačů částečného výboje ve výkonových olejových transformátorech. Inovované řešení umožňuje sdružené napájení a řízení zisku snímačů a přenos vysokofrekvenčního signálu jedním koaxiálním přenosovým vedením. Zařízení má 4 vstupní kanály, vzorkovací kmitočet 2GSa/s a šířku pásma 1 GHz. Je vybaveno vestavěným počítačem pro řízení procesu akvizice signálů, jejich zpracování a vizualizaci výsledků analýz.

Klíčová slova

částečný výboj, ultra vysoké kmitočty, ultra krátké vlny, elektromagnetická emise

Datum vzniku

30.11.2018

Umístění

TES, s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek