Detail produktu

Snímač UHF signálu částečného výboje

DREXLER, P. ČÁP, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Vyvinutý snímač slouží k radiofrekvenční detekci částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech. Inovované řešení je odlehčené konstrukce, má zvýšenou odolnost proti vniku elektromagnetického rušení a umožňuje snadnou instalaci v příslušných jímkách transformátoru. Připojení k hlavní jednotce je realizováno jedním koaxiálním přenosovým vedením, které zajišťuje současně napájení snímače, řízení jeho zisku i přenos vysokofrekvenčního signálu.

Klíčová slova

částečný výboj, ultra vysoké kmitočty, ultra krátké vlny, elektromagnetická emise

Datum vzniku

30.11.2018

Umístění

TES, s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek