Detail publikace

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

KAŠPÁREK, J. ŠKOPÁN, M. POKORNÝ, P.

Originální název

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

Český název

Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.

Český abstrakt

Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.

Klíčová slova

komprimace, biomasa, modulární nástavba, pevný rám, napěťová analýza

Vydáno

11.09.2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Místo

Kurdějov

ISBN

978-80-214-5644-0

Kniha

Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

Číslo edice

první

Strany od

208

Strany do

215

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT149875,
 author="Jaroslav {Kašpárek} and Miroslav {Škopán} and Přemysl {Pokorný}",
 title="Komprimační bočnice jako nástavbové zařízení pro forwardery",
 annote="Tento příspěvek se zabývá návrhem a pevnostní kontrolou komprimačního zařízení pro lesní vyvážecí stroje. Návrh konstrukce komprimačních nástavby vychází z požadavků zadání, kde je předpoklad modulárního zařízení s připojitelným hydraulickým okruhem. Zařízení je určené pro komprimaci biomasy a odvoz pro další využití. Konstrukce musí splňovat pevnostní požadavky na předpokládané zatížení od komprimované biomasy.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Sborník přednášek 44. mezinárodní vědecké konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů 
",
 chapter="149875",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2018",
 month="september",
 pages="208--215",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 type="conference paper"
}