Detail publikace

OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY

UŘÍDILOVÁ, M.

Originální název

OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY

Český název

OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Satelitní výstavby současnosti se solitérními katalogovými domy vykazují vážné urbánní ale i existenciální nedostatky. Nacházíme zde anonymitu, absenci veřejného života, nízký počet kulturních aktivit, vizuální jednotvárnost. Periférie se rozlévá do krajiny a zabírá zemědělskou půdu a přírodní ekosystémy. Hlavním znakem se jeví nízká hustota osídlení, která nemůže být pokryta městskou hromadnou dopravou, tudíž generuje automobilismus. "Urban sprawl" na předměstí nevytváří místa naplněná významy a archetypálními vzorci, nenaplňuje lidskou psychiku, postrádají genius loci. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje představuje velkou hrozbu. Je ještě možno za těchto okolností považovat individuální bydlení v rodinných domech, energeticky náročnější formu bydlení za etické? Na charakteristických příkladech je analyzována řadová zástavba rodinných domů a soubory low-rise-high density jako jeden z nejvíce energii šetřících a flefibilních typů individuálního bydlení. Zároveň je poukázáno na vysokou míru městotvornosti tohoto typu, jeho schopnost vytvářet tradiční ulice, náměstí, podporovat prostorovou i významovou hierarchii města. Tento typus navrací zpět lidskou blízkost, sousedství, sdílení a život ve veřejných prostorách. Ve svých konkrétních proměnách formy může být užit jako sociální výstavba, tak výstavba pro bohatší vrstvy společnosti, uvedené příklady potvrzují sociální udržitelnost. Svým provozním uspořádáním a stavební strukturou umožňuje variabilitu funkčního využití. Má potenciál vytvořit místa lidského měřítka, která budou přivlastněna a zabydlena svými obyvateli. Analýza ukazuje, že pokud regulační pravidla zachovají respekt k individualitě obyvatel, jedná se o vysoce životaschopné struktury bydlení.

Český abstrakt

Satelitní výstavby současnosti se solitérními katalogovými domy vykazují vážné urbánní ale i existenciální nedostatky. Nacházíme zde anonymitu, absenci veřejného života, nízký počet kulturních aktivit, vizuální jednotvárnost. Periférie se rozlévá do krajiny a zabírá zemědělskou půdu a přírodní ekosystémy. Hlavním znakem se jeví nízká hustota osídlení, která nemůže být pokryta městskou hromadnou dopravou, tudíž generuje automobilismus. "Urban sprawl" na předměstí nevytváří místa naplněná významy a archetypálními vzorci, nenaplňuje lidskou psychiku, postrádají genius loci. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje představuje velkou hrozbu. Je ještě možno za těchto okolností považovat individuální bydlení v rodinných domech, energeticky náročnější formu bydlení za etické? Na charakteristických příkladech je analyzována řadová zástavba rodinných domů a soubory low-rise-high density jako jeden z nejvíce energii šetřících a flefibilních typů individuálního bydlení. Zároveň je poukázáno na vysokou míru městotvornosti tohoto typu, jeho schopnost vytvářet tradiční ulice, náměstí, podporovat prostorovou i významovou hierarchii města. Tento typus navrací zpět lidskou blízkost, sousedství, sdílení a život ve veřejných prostorách. Ve svých konkrétních proměnách formy může být užit jako sociální výstavba, tak výstavba pro bohatší vrstvy společnosti, uvedené příklady potvrzují sociální udržitelnost. Svým provozním uspořádáním a stavební strukturou umožňuje variabilitu funkčního využití. Má potenciál vytvořit místa lidského měřítka, která budou přivlastněna a zabydlena svými obyvateli. Analýza ukazuje, že pokud regulační pravidla zachovají respekt k individualitě obyvatel, jedná se o vysoce životaschopné struktury bydlení.

Klíčová slova

Řadové domy; "terraced houses"; fenomenologie; genius loci; trvale udržitelný rozvoj; sateltní výstavba; urban spraw; hustota osídlen;í typologie; multiplicita; konektivita; flexibilita; městotvornost

Vydáno

29.11.2018

Nakladatel

VŠB-TUO

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-248-4236-3

Kniha

10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE

Strany od

34

Strany do

37

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT149420,
 author="Marcela {Uřídilová}",
 title="OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY",
 annote="Satelitní výstavby současnosti se solitérními katalogovými domy vykazují vážné urbánní ale i existenciální nedostatky. Nacházíme zde anonymitu, absenci veřejného života, nízký počet kulturních aktivit, vizuální jednotvárnost. Periférie se rozlévá do krajiny a zabírá zemědělskou půdu a přírodní ekosystémy. Hlavním znakem se jeví nízká hustota osídlení, která nemůže být pokryta městskou hromadnou dopravou, tudíž generuje automobilismus. "Urban sprawl" na předměstí nevytváří místa naplněná významy a archetypálními vzorci, nenaplňuje lidskou psychiku, postrádají genius loci. Z hlediska trvale udržitelného rozvoje představuje velkou hrozbu. Je ještě možno za těchto okolností považovat individuální bydlení v rodinných domech, energeticky náročnější formu bydlení za etické? Na charakteristických příkladech je analyzována řadová zástavba rodinných domů a soubory low-rise-high density jako jeden z nejvíce energii šetřících a flefibilních typů individuálního bydlení. Zároveň je poukázáno na vysokou míru městotvornosti tohoto typu, jeho schopnost vytvářet tradiční ulice, náměstí, podporovat prostorovou i významovou hierarchii města. Tento typus navrací zpět lidskou blízkost, sousedství, sdílení a život ve veřejných prostorách. Ve svých konkrétních proměnách formy může být užit jako sociální výstavba, tak výstavba pro bohatší vrstvy společnosti, uvedené příklady potvrzují sociální udržitelnost. Svým provozním uspořádáním a stavební strukturou umožňuje variabilitu funkčního využití. Má potenciál vytvořit místa lidského měřítka, která budou přivlastněna a zabydlena svými obyvateli. Analýza ukazuje, že pokud regulační pravidla zachovají respekt k individualitě obyvatel, jedná se o vysoce životaschopné struktury bydlení.",
 address="VŠB-TUO",
 booktitle="10th ARCHITECTURE IN PERSPECTIVE",
 chapter="149420",
 howpublished="print",
 institution="VŠB-TUO",
 year="2018",
 month="november",
 pages="34--37",
 publisher="VŠB-TUO",
 type="conference paper"
}