Detail patentu

Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů

ŘEZNÍČEK, M. BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká zařízení a způsobu pro udržování konstantní výšky nástroje nad povrchem substrátu při disperzním nanášení tixotropních materiálů. Obzvlášť při použití tenkých kapilár (pod 0,2 mm) a při podpoře toku materiálu ultrazvukem je nevyhnutelné udržovat odstup mezi koncem kapiláry a povrchem substrátu s přesností až 5 µm. Používané substráty (např. sklo, keramika nebo plasty) mají však povrch nerovný s vyvýšeninami řádově desetin mm. Rovněž fixace substrátu do stroje při přesnosti jednotek µm je nesnadná a časově náročná.

Klíčová slova

výška, kapilára, nad povrchem, konstantní

Číslo patentu

29802

Datum zápisu

27.09.2016

Datum skončení platnosti

27.09.2020

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty