Detail publikace

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

BARTOŠEK, V. JUROVÁ, M.

Originální název

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

Český název

Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.

Český abstrakt

Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.

Klíčová slova

zdroje, hodnota, digitální technologie

Vydáno

30.05.2018

Nakladatel

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-06429-0

Kniha

Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

66

Strany počet

148

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT147990,
 author="Vladimír {Bartošek} and Marie {Jurová}",
 title="Hodnota zdrojů podnikání pro "SMART BUSINESS" ve vazbě na dodavatelské řetězce",
 annote="Potenciál tvorby hodnoty z pohledu zdrojů podnikání, a nikoliv pouze z úzkého pohledu přidané hodnoty vytvořené pracovníky při užití digitálních technologii, se v literatuře téměř nevyskytuje (mj. Ravet, 2012). Malé a mnohé střední podniky nedisponují odborníky na modelování, simulování a optimalizaci procesů a aktivit, ani na zabývání se různými specifickými detaily v řešení digitalizace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Primárně se zajímají o to, jak je možné stanovovat náklady na digitální technologie, jak lze zjišťovat výkonnost související s digitalizací, jaké organizační aspekty zohlednit a implementovat v rámci řízení podnikání při tvorbě přidané hodnoty pro zákazníky.",
 address="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 booktitle="Albín Bráf International Scientific Conference Year III Proceedings",
 chapter="147990",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 year="2018",
 month="may",
 pages="61--66",
 publisher="Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze",
 type="conference paper"
}