Detail patentu

Výměník tepla na bázi polymerních vláken a způsob jeho vytvoření

RAUDENSKÝ, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Ve výměníku tepla, jehož teplosměnnou plochu tvoří válcovitý základní modul (1) z dutých polymerních vláken (2), která jsou navinuta spirálovitě v obou směrech na štíhlé neprůchodné jádro (3) a na obou koncích propojena kompaktními bloky (4) matrice ponechávajícími dutiny vláken (2) otevřené, je základní modul (1) na obvodu obklopen k němu doléhajícím pláštěm (7) z kompozitního materiálu tvořeným spirálovitě navinutými výztužnými vlákny a epoxidovou matricí, přičemž výztužná vlákna jsou navinuta přímo na základním modulu (1). Výměník tepla se vytvoří tak, že se na štíhlé jádro (3) spirálovitě v obou směrech navinou dutá polymerní vlákna (2), která se na obou koncích jádra opatří bloky (4) matrice, následně se na takto vytvořený základní modul (1) spirálovitě v obou směrech navinou na stejném zařízení výztužná vlákna v epoxidové matrici k vytvoření pláště (7), načež se po vytvrzení pláště (7) bloky (4) matrice spolu s pláštěm (7) proříznou k uvolnění vstupu do dutin vláken (2).

Klíčová slova

výměník tepla, polymerní vlákna

Číslo patentu

307245

Datum zápisu

14.03.2018

Datum skončení platnosti

13.03.2028

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty