Detail patentu

Baterie s regulací teploty článků proudem vzduchu

RAUDENSKÝ, M. BOHÁČEK, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Vynález se týká baterie tvořené pouzdrem osazeným články chlazenými resp. ohřívanými proudem vzduchu. Baterie je určena jako zdroj energie zejména pro elektromobily a hybridní automobily. Navrhovaná regulace teploty umožňuje účinně mařit teplo vyvíjené bateriovými články zejména při nabíjení, stejně tak lze systém použít naopak pro ohřev článků při nízkých teplotách okolí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v uzavřeném pouzdru je vytvořen okruh proudění vzduchu mezi články, které je vyvoláno do pouzdra vloženým ventilátorem, přičemž v cestě proudícího vzduchu jsou rozmístěny přepážky tvořené dutými polymerními vlákny, kterými protéká teplonosná kapalina přiváděná z chladicího resp. ohřívacího zařízení umístěného vně baterie. Systém zajišťuje malé rozdíly mezi teplotami jednotlivých článků v celém objemu baterie, čímž výrazně přispívá ke zlepšení životnosti a výkonových parametrů baterie.

Klíčová slova

tepelný management baterie; ohřev; chlazení; Li-ion články; EHV; polymerní dutá vlákna; tepelný výměník

Číslo patentu

Patent ČR 308251

Datum zápisu

15.04.2020

Vlastník

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty