Detail produktu

Ověření prototypu kombinovaného indikátoru poruchových stavů

TOPOLÁNEK, D. PERNICA, D. VYČÍTAL, V. BABKA, J.

Typ produktu

poloprovoz

Abstrakt

Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavů byl v rámci poloprovozu podroben sekundárním, primárním a provozním testům. Výsledky těchto testů a doporučení jsou shrnuty v technické zprávě projektu TA04021491 - Vývoj kombinovaného indikátoru poruchových stavů

Klíčová slova

indikátor, laboratorní testy, provozní testy, sekundární testy, model vysokého napětí

Datum vzniku

01.09.2017

Umístění

Prodejem produktu je pověřena firma MEgA: MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. Česká 390, 664 31 Česká IČ: 25567110 DIČ: CZ25567110

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty