Detail publikace

Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)

SVOBODOVÁ, Š.

Originální název

Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)

Český název

Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)

Anglický název

Rejected Heritage. Architect Jan Dvořák (1925-1998)

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Publikace, stejně jako jí předcházející monografická výstava, nejsou pouze představením tvorby jednoho autora, ale tematizují také současnou pozici architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí laické i odborné veřejnosti. Architekt Jan Dvořák realizoval řadu staveb v Brně i mimo něj, publikoval a angažoval se v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury nebo spojených s urbanistickým rozvojem města. Dvořákova tvorba nebyla dosud v odborné literatuře ani jinak zhodnocena a mnohé jeho stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Kniha si klade za cíl příspět i k vysoce aktuální debatě o památkové ochraně staveb vzniklých v době minulého režimu.

Český abstrakt

Publikace, stejně jako jí předcházející monografická výstava, nejsou pouze představením tvorby jednoho autora, ale tematizují také současnou pozici architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí laické i odborné veřejnosti. Architekt Jan Dvořák realizoval řadu staveb v Brně i mimo něj, publikoval a angažoval se v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury nebo spojených s urbanistickým rozvojem města. Dvořákova tvorba nebyla dosud v odborné literatuře ani jinak zhodnocena a mnohé jeho stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Kniha si klade za cíl příspět i k vysoce aktuální debatě o památkové ochraně staveb vzniklých v době minulého režimu.

Anglický abstrakt

The publication, as well as the previous monographic exhibition, are not only a presentation of one author's work, but it also thematize the current position of the architectural production of the second half of the 20th century in the public and professional public awareness. Architect Jan Dvořák built a number of buildings in and outside Brno, published and was engaged in cases related to the protection of interwar architecture or connected with urban development of the city. Dvořák's work has not been evaluated in the literature yet, and many of its buildings suffer from modern interventions, rebuilding and demolitions. The book also aims to contribute to the highly current debate on the preservation of constructions built during the previous regime.

Klíčová slova

Jan Dvořák-Brno-architektura 20.století-výstava-normalizace

Vydáno

28.12.2017

Nakladatel

Fakulta výtvarných umění Vysokého umění technického

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5582-5

Kniha

Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

168

Strany počet

168

BibTex


@book{BUT146086,
 author="Šárka {Svobodová}",
 title="Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)",
 annote="Publikace, stejně jako jí předcházející monografická výstava, nejsou pouze představením tvorby jednoho autora, ale tematizují také současnou pozici architektonické produkce druhé poloviny 20. století v povědomí laické i odborné veřejnosti. Architekt Jan Dvořák realizoval řadu staveb v Brně i mimo něj, publikoval a angažoval se v dobových kauzách souvisejících se záchranou meziválečné architektury nebo spojených s urbanistickým rozvojem města. Dvořákova tvorba nebyla dosud v odborné literatuře ani jinak zhodnocena a mnohé jeho stavby trpí novodobými zásahy, přestavbami a demolicemi. Kniha si klade za cíl příspět i k vysoce aktuální debatě o památkové ochraně staveb vzniklých v době minulého režimu.",
 address="Fakulta výtvarných umění Vysokého umění technického",
 booktitle="Nechtěné dědictví. Architekt Jan Dvořák (1925-1998)",
 chapter="146086",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta výtvarných umění Vysokého umění technického",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--168",
 publisher="Fakulta výtvarných umění Vysokého umění technického",
 type="book"
}