Detail patentu

Způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty pomocí taninu

PTÁČEK, P. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F. GALVÁNKOVÁ, L. BERANOVÁ, D.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Popisuje se způsob stabilizace zbytkového amoniaku ve směsi obsahující vedlejší energetické produkty, kdy se ke směsi cementu nebo páleného vápna nebo vápenné vody nebo plastifikační přísady pro stavební hmoty nebo jejich směsi a vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů přidá tanin v množství 1 x 10-3 kg až 3 x 102 kg na 1000 kg vedlejšího energetického produktu nebo směsi vedlejších energetických produktů obsahujících zbytkový amoniak za vzniku nerozpustné amonné soli. Zbytkový amoniak je ve formě reakčních produktů čpavkového skluzu přítomen ve vedlejších energetických produktech, zejména pak popílku, z procesu konverze NOx na dusík a vodu. Reakcí taninu a amoniaku, který je v bazickém prostředí hydratovaného pojiva vytěsněný z amonné soli, vzniká nerozpustná sloučenina, bez negativního vlivu na průběh hydratace pojivového systému. Směsi připravené způsobem podle vynálezu jsou využitelné převážně ve stavebnictví, v oblasti nakládání se sekundárními surovinami z průmyslu a energetiky, které obsahují nežádoucí zbytkový amoniak.

Klíčová slova

stabilizace; amoniak; vedlejší energetické produkty

Číslo patentu

307018

Datum zápisu

04.10.2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Dokumenty