Detail publikace

Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce

ADAMEC, V. SCHÜLLEROVÁ, B. BENCKO, V. HRABOVÁ, K. BULEJKO, P.

Originální název

Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce

Český název

Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.

Český abstrakt

Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.

Klíčová slova

nanomateriály, riziko, hodnocení, zdraví, pracovní prostředí

Vydáno

01.02.2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5600-6

Kniha

Expert Forensic Science 2018

Číslo edice

první

Strany od

9

Strany do

21

Strany počet

644

BibTex


@inproceedings{BUT145542,
 author="Vladimír {Adamec} and Barbora {Schüllerová} and Kristýna {Hrabová} and Pavel {Bulejko}",
 title="Možné přístupy k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu znalce",
 annote="Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních vlivů. Na straně druhé je nutné konstatovat, že hodnocení těchto vlivů je velmi složité a to i s ohledem na poměrně krátkou dobu využívání nanotechnologií. Nedostatek relevantních informací o případných negativních účincích nanočástic jakož i absence legislativních nástrojů vede v poslední době k požadavkům na hodnocení rizik těchto částic a materiálů. Příspěvek analyzuje možné přístupy a metody k hodnocení zdravotních rizik nanočástic z pohledu bezpečnosti pracovního prostředí v technických oblastech a upozorňuje na nezbytnost tohoto řešení.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="Expert Forensic Science 2018",
 chapter="145542",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2018",
 month="february",
 pages="9--21",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 type="conference paper"
}