Detail publikace

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

KALIVODA, J.

Originální název

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

Český název

Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce

Typ

teze Ph.D. práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově- řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for- mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate- matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.

Český abstrakt

V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově- řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for- mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate- matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.

Klíčová slova

absorpce plynů, kapalinový scrubber, čištění plynů, absorpce s chemickou reakcí

Vydáno

29.11.2017

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany počet

40

URL

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT145495,
 author="Josef {Kalivoda}",
 title="Odstraňování plynných polutantů ze vzdušnin na poloprovozní pračce",
 annote="V dizertační práci je řešena problematika absorpce s chemickou reakcí na kapalinovém
scrubberu poloprovozní velikosti. Provozní charakteristiky kapalinového scrubberu byly ově-
řeny při absorpci oxidu uhličitého ze vzdušin do 1% roztoku hydroxidu sodného. Ze získaných
experimentálních dat byly vyhodnoceny základní hydraulické charakteristiky absorbéru, jako
jsou tlakové ztráty zařízení, množství zadržované kapaliny, kontaktní doba plynné a kapalné
fáze a účinnost absorpčního procesu vypírky. Pro zpracování experimentálních dat byl for-
mulován komplexní matematický aparát, který vychází z filmové teorie difúze, zaměřený na
formulaci rychlostních rovnic prostupu hmoty při absorpci s chemickou reakcí. Tento mate-
matický aparát umožnil výpočet koeficientu prostupu hmoty platný pro daný typ absorpčního
zařízení, který byl provozovaný za uvedených experimentálních podmínek.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="145495",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2017",
 month="november",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="Ph.D. thesis principal points"
}