Detail publikace

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

PALACKÝ, J. DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. KUBÍNOVÁ, Š. HORÁKOVÁ, E. JENČKOVÁ, B.

Originální název

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

Český název

Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017

Typ

kniha (jiná než odborná)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato publikace shrnuje výsledky specifického vysokoškolského výzkumu, řešeného převážně studenty doktorského studijního programu ve spolupráci s jejich školiteli na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně v roce 2017. Hlavní část textu je věnována výsledkům druhé etapy řešení standardního víceletého projektu, zaměřeného na výzkum ke 100. výročí založení školy. Autoři jednotlivých kapitol nahlížejí na oblast absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Nesnaží se o úplný výčet získaných informací, materiálů a podkladů ani o jejich detailní analýzu, ale v duchu zprávy o průběhu řešení předkládají výsledky svojí badatelské činnosti.

Český abstrakt

Tato publikace shrnuje výsledky specifického vysokoškolského výzkumu, řešeného převážně studenty doktorského studijního programu ve spolupráci s jejich školiteli na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně v roce 2017. Hlavní část textu je věnována výsledkům druhé etapy řešení standardního víceletého projektu, zaměřeného na výzkum ke 100. výročí založení školy. Autoři jednotlivých kapitol nahlížejí na oblast absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Nesnaží se o úplný výčet získaných informací, materiálů a podkladů ani o jejich detailní analýzu, ale v duchu zprávy o průběhu řešení předkládají výsledky svojí badatelské činnosti.

Klíčová slova

absolventi; architektura; vysoká škola; výuka; vzdělávání

Vydáno

12.02.2018

Nakladatel

Fakulta architektury VUT v Brně

Místo

Brno

Strany počet

151

Dokumenty

BibTex


@book{BUT145317,
 author="Jiří {Palacký} and Kateřina {Dokoupilová Pazderková} and Šárka {Kubínová} and Eva {Šimara} and Barbora {Jenčková}",
 title="Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017",
 annote="Tato publikace shrnuje výsledky specifického vysokoškolského výzkumu, řešeného převážně studenty doktorského studijního programu ve spolupráci s jejich školiteli na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně v roce 2017. Hlavní část textu je věnována výsledkům druhé etapy řešení standardního víceletého projektu, zaměřeného na výzkum ke 100. výročí založení školy. Autoři jednotlivých kapitol nahlížejí na oblast absolventů od založení odboru architektury a pozemního stavitelství při České vysoké škole technické v Brně až po současnost. Nesnaží se o úplný výčet získaných informací, materiálů a podkladů ani o jejich detailní analýzu, ale v duchu zprávy o průběhu řešení předkládají výsledky svojí badatelské činnosti.",
 address="Fakulta architektury VUT v Brně",
 chapter="145317",
 howpublished="print",
 institution="Fakulta architektury VUT v Brně",
 year="2018",
 month="february",
 publisher="Fakulta architektury VUT v Brně",
 type="book"
}