Detail publikace

Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu

JANUŠ, O. ŠTĚPÁNEK, P.

Originální název

Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu

Český název

Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vlákny vyztužené polymery (FRP) jsou v současné době se stále vyšší oblibou využívané v oblasti stavebnictví. Jejich podstatou je spojení vláken a polymerní matrice v jednom produktu. FRP kompozit vyrobený pultruzí vždy vykazuje ortotropní chování. Mezní únosnost při působení kombinace smykové a normálové síly může být stanovena experimentálně či teoreticky. V článku je proveden teoretický rozbor předpokládané únosnosti FRP prutu v návaznosti na používané postupy využitelné pro kompozitní materiály, tj. kritéria porušení ortotropního materiálu. Pro experimentální stanovení únosnosti FRP prutu při namáhání kombinací smykové a normálové síly byla navržena konfigurace zkoušky, která umožnila prvek současně zatěžovat na sebe kolmo působícími silami.

Český abstrakt

Vlákny vyztužené polymery (FRP) jsou v současné době se stále vyšší oblibou využívané v oblasti stavebnictví. Jejich podstatou je spojení vláken a polymerní matrice v jednom produktu. FRP kompozit vyrobený pultruzí vždy vykazuje ortotropní chování. Mezní únosnost při působení kombinace smykové a normálové síly může být stanovena experimentálně či teoreticky. V článku je proveden teoretický rozbor předpokládané únosnosti FRP prutu v návaznosti na používané postupy využitelné pro kompozitní materiály, tj. kritéria porušení ortotropního materiálu. Pro experimentální stanovení únosnosti FRP prutu při namáhání kombinací smykové a normálové síly byla navržena konfigurace zkoušky, která umožnila prvek současně zatěžovat na sebe kolmo působícími silami.

Klíčová slova

FRP, tahová pevnost, smyková pevnost

Vydáno

25.01.2018

ISBN

978-80-86433-69-1

Kniha

Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia

Strany od

390

Strany do

396

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT144810,
  author="Ondřej {Januš} and Petr {Štěpánek}",
  title="Vliv směru působícího zatížení na únosnost FRP prutu",
  annote="Vlákny vyztužené polymery (FRP) jsou v současné době se stále vyšší oblibou využívané v oblasti
stavebnictví. Jejich podstatou je spojení vláken a polymerní matrice v jednom produktu. FRP kompozit
vyrobený pultruzí vždy vykazuje ortotropní chování. Mezní únosnost při působení kombinace smykové
a normálové síly může být stanovena experimentálně či teoreticky. V článku je proveden teoretický
rozbor předpokládané únosnosti FRP prutu v návaznosti na používané postupy využitelné pro kompozitní
materiály, tj. kritéria porušení ortotropního materiálu. Pro experimentální stanovení únosnosti FRP prutu
při namáhání kombinací smykové a normálové síly byla navržena konfigurace zkoušky, která umožnila
prvek současně zatěžovat na sebe kolmo působícími silami.",
  booktitle="Juniorstav 2018, 20. odborná konference doktorského studia",
  chapter="144810",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2018",
  month="january",
  pages="390--396",
  type="conference paper"
}