Detail produktu

Radiační panel pro lokální tepelný management

FIŠER, J. ZÁVODNÍK, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Na teplo či chlad jsou dle aktuálních výzkumů nejvíce citlivé části lidského těla: hlava, trup a záda. Hlavní ideou tohoto funkčního vzoru je vytvořit panel s aktivně regulovanou povrchovou teplotou, který je instalován na stropě kabiny vozu přímo nad hlavou řidiče či cestujících. Díky využití Peltierových článků je schopen udržovat povrchovou teplotu na nastavené hodnotě (chladit i ohřívat). Peltierovy články jsou pomocí teplovodivých kanálů přímo připojeny k plechu střechy, takže je umožněn řízený přenos tepla z/do okolí automobilu. Regulace povrchové teploty panelu je zajišťována PWM regulátorem, který omezuje maximální povrchovou teplotu tak, aby zabránil vzniku popálenin při náhodném dotyku a naopak řídí minimální povrchovou teplotu tak, aby nedošlo ke kondenzaci vodní páry ze vzduchu na povrchu. Systém využívá elektrickou energii s palubní sítě vozu 12 V DC.

Klíčová slova

vytápění, infra záření, tepelný komfort

Datum vzniku

29.09.2017

Umístění

D5 109 - klimakomora, areál FSI, VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty