Detail publikace

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

BIDLO, R.

Originální název

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

Český název

Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou modifikovatelné i pro Chomského normální formu.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou modifikovatelné i pro Chomského normální formu.

Klíčová slova

bezkontextová gramatika, silná Greibachové normální forma, Chomského normální forma, syntaktická analýza

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Místo

Brno

ISBN

80-214-2377-3

Kniha

Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1

Strany od

164

Strany do

166

Strany počet

3

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT14387,
  author="Radek {Bidlo}",
  title="Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik",
  annote="Příspěvek se zabývá obecnou syntaktickou analýzou založenou na
normálních formách bezkontextových gramatik. Jsou popsány dva algoritmy
syntaktické analýzy založené na přístupech zdola-nahoru a shora-dolů s
využitím silné Graibachové normální formy gramatiky. Oba jsou
modifikovatelné i pro Chomského normální formu.
", address="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", booktitle="Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1", chapter="14387", institution="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", year="2003", month="january", pages="164--166", publisher="Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT", type="conference paper" }