Detail publikace

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

WITTMANN, M. a kol.

Originální název

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

Český název

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kvalita života obyvatel může být ovlivňována charakterem volných prostorů mezi domy. Dílčí charakteristiky těchto prostorů, jako jejich prostorové uspořádání, lokace, přístupnost, udržovanost, množství a charakter zeleně, způsob a výška obestavění a další atributy mohou ovlivňovat kvalitu životního prostředí, kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj území. Analýzy případových studií prezentované v této knize naznačují, že lidé obecně vnímají význam prostorů mezi domy pro kvalitu jejich života. Je zřejmé, že vhodná urbánní forma a charakter těchto prostorů mohou vytvářet takové prostředí, které má předpoklady být lidmi intenzivně sdíleno. Podrobnější pohled na celou problematiku nabízí tato kniha, která je výsledkem tříletého výzkumného projektu Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj, GAČR 15-05237S. Projekt byl financován Grantovou agenturou České republiky.

Český abstrakt

Kvalita života obyvatel může být ovlivňována charakterem volných prostorů mezi domy. Dílčí charakteristiky těchto prostorů, jako jejich prostorové uspořádání, lokace, přístupnost, udržovanost, množství a charakter zeleně, způsob a výška obestavění a další atributy mohou ovlivňovat kvalitu životního prostředí, kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj území. Analýzy případových studií prezentované v této knize naznačují, že lidé obecně vnímají význam prostorů mezi domy pro kvalitu jejich života. Je zřejmé, že vhodná urbánní forma a charakter těchto prostorů mohou vytvářet takové prostředí, které má předpoklady být lidmi intenzivně sdíleno. Podrobnější pohled na celou problematiku nabízí tato kniha, která je výsledkem tříletého výzkumného projektu Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj, GAČR 15-05237S. Projekt byl financován Grantovou agenturou České republiky.

Klíčová slova

volný prostor, prostor mezi domy, udržitelný rozvoj, město

Vydáno

04.12.2017

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-955-4

Kniha

Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

351

Strany počet

351

BibTex


@book{BUT142112,
 author="Maxmilian {Wittmann}",
 title="Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.",
 annote="Kvalita života obyvatel může být ovlivňována charakterem volných prostorů mezi domy. Dílčí charakteristiky těchto prostorů, jako jejich prostorové uspořádání, lokace, přístupnost, udržovanost, množství a charakter zeleně, způsob a výška obestavění a další atributy mohou ovlivňovat kvalitu životního prostředí, kvalitu života obyvatel a udržitelný rozvoj území. Analýzy případových studií prezentované v této knize naznačují, že lidé obecně vnímají význam prostorů mezi domy pro kvalitu jejich života. Je zřejmé, že vhodná urbánní forma a charakter těchto prostorů mohou vytvářet takové prostředí, které má předpoklady být lidmi intenzivně sdíleno. Podrobnější pohled na celou problematiku nabízí tato kniha, která je výsledkem tříletého výzkumného projektu Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj, GAČR 15-05237S. Projekt byl financován Grantovou agenturou České republiky.


",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj.",
 chapter="142112",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--351",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}