Detail publikace

Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města

ZÍKA, V.

Originální název

Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města

Český název

Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města

Typ

audiovizuální tvorba

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nová rekonstrukce středověké podoby hradu vychází primárně z dosud nedostupného originálního ikonografického materiálu zobrazujícího znojemský hrad těsně před přestavbou na současný zámek. Jeho srovnáním se současným stavem lokality pomocí 3D modelu vzniklho leteckým scanováním bylo možné relativně přesně interpretovat podobu a prostorové uspořádání původního hradu. Součástí rekonstrukce bylo i zohlednění širších vazeb na okolí hradu a jeho vztah k minoritskému klášteru na předhradí. Otázka středověké podoby hradu a jeho stavebního vývoje má těsnou vazbu i k samotnému městu Znojmu , při jehož utváření hrál místní hrad zásadní roli.

Český abstrakt

Nová rekonstrukce středověké podoby hradu vychází primárně z dosud nedostupného originálního ikonografického materiálu zobrazujícího znojemský hrad těsně před přestavbou na současný zámek. Jeho srovnáním se současným stavem lokality pomocí 3D modelu vzniklho leteckým scanováním bylo možné relativně přesně interpretovat podobu a prostorové uspořádání původního hradu. Součástí rekonstrukce bylo i zohlednění širších vazeb na okolí hradu a jeho vztah k minoritskému klášteru na předhradí. Otázka středověké podoby hradu a jeho stavebního vývoje má těsnou vazbu i k samotnému městu Znojmu , při jehož utváření hrál místní hrad zásadní roli.

Klíčová slova

znojemský hrad; historická rekonstrukce; středověký urbanismus; počátky města

Vydáno

23.06.2017

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT142090,
  author="Vratislav {Zíka}",
  title="Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města",
  annote="Nová rekonstrukce středověké podoby hradu vychází primárně z dosud nedostupného originálního ikonografického materiálu zobrazujícího znojemský hrad těsně před přestavbou na současný zámek. Jeho srovnáním se současným stavem lokality pomocí 3D modelu vzniklho leteckým scanováním bylo možné relativně přesně interpretovat podobu a prostorové uspořádání původního hradu. Součástí rekonstrukce bylo i zohlednění širších vazeb na okolí hradu a jeho vztah k minoritskému klášteru na předhradí. Otázka středověké podoby hradu a jeho stavebního vývoje má těsnou vazbu i k samotnému městu Znojmu , při jehož utváření hrál místní hrad zásadní roli.",
  chapter="142090",
  year="2017",
  month="june",
  type="presentation"
}