Detail produktu

Software pro detekci složitých oblastí v NOTAM zprávách

POVODA, L. BURGET, R.

Typ produktu

software

Abstrakt

Vytvořený software slouží pro detekci složitých oblastí zapsaných v NOTAM zprávách, které slouží pilotům jako klíčová informace o aktuálních podmínkách či omezeních letového provozu. Vzhledem k tomu, že ne všechny NOTAM zprávy se týkají dané letové trasy či nejsou relevantní pro daný let, tak je vhodné provést filtraci NOTAM zpráv a snížit tak množství informací, které musí pilot zpracovat před samotným letem. Složité oblasti jsou největším problémem, protože zpráva častokrát složitým způsobem popisuje oblast, pro kterou dané omezení platí. Táto oblast může být popsána částí kruhů, polygonem, části hranice státu apod. Po korektní detekci těchto oblastí mohou být zprávy NOTAM filtrovány na základě polohy, kde je dané omezení situováno. Řešení bylo navrhnuto pomocí slovníkových metod, které tuto detekci provádí. Výstup je exportován do formátu AIXM pro další zpracování.

Klíčová slova

NOTAM; řízení leteckého provozu; detekce oblastí

Datum vzniku

31.10.2017

Umístění

Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty