Detail produktu

Software pro zobrazování jízdních řádů

GALÁŽ, Z.

Typ produktu

software

Abstrakt

E-paper zařízení jsou v současné době hodně používaným nástrojem pro zobrazování jízdních řádů. Software pro zobrazování jízdních řádů poskytuje možnost vzdálené komunikace s e-paper zařízením pomocí API rozhraní poskytovatele zařízení. Tato knihovna je vyvinuta speciálně pro zařízení firmy Visionect (https://www.visionect.com/) a poskytuje možnost připojení k zařízení a k snadnému ‚parsování‘ jízdních řádů s XML souboru specifikovaného pomocí URL (např. http://www.mpvnet.cz/...). Informace získané z URL jsou následně vkládány do HTML šablony, kt. je dynamicky naplněna daty o konkrétním spoji, zkonvertována na obrázek a zaslána na e-paper zařízení. Obrázek je navíc zobrazen v GUI rozhraní aplikace (HTML i obrázek mají specifický label sestrojen pomocí ‚časového razítka‘ a jsou ukládány lokálně v aplikaci). Knihovna je naprogramována v jazyce Python (verze 2.7) a využívá standardního rozhraní WSGI.

Klíčová slova

e-paper, API, Python, WSGI, REST, veřejná dobrava, jízdní řády

Datum vzniku

31.07.2017

Umístění

Herman elektronika, Brněnská 993, 664 42 Modřice-Brno-jih

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty