Detail produktu

Biokeramický skafold připravený 3D stereolithografickou metodou (LMC)

CIHLÁŘ, J. NOVOTNÁ, L. DRDLÍK, D. ČÁSTKOVÁ, K. CIHLÁŘ, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Model biokeramického skafoldu pro testování interakcí biokeramických materiálů s buněčnými kulturami má válcový tvar o průměru a výšce 10 mm. Trámčitá struktura skafoldu byla dosažena čtvercovými otvory o straně 0,5 mm prostupujícími celým objemem tělesa. Tvar skafoldu byl vytvořený pomocí software CeraFab DPa vytisknut na 3D stereolithografu CeraFab 7500 (Lithoz GmbH, Rakousko). K tisku byla použita světlocitlivá disperze LithaBone TCP 200 (Lithoz GmbH, Rakousko), obsahující jako keramickou složku trikalciumfosfát. Po skončení tisku byl vytisknutý skafold očištěn roztokem LithaSol 20 (Lithoz GmbH, Rakousko), vysušen, žíhán při 600°C a slinován při 1100°C na vzduchu. Pro vyhodnocení kompatibility živých buněk se skafoldy (označované jako biokompatibilita) byly použity normální kmenové buňky odvozené od lidských tkáňových tkání (Lékařská fakulta, Katedra histologie a embryologie, Masarykova univerzita, Kamenice 3, 625 00, Brno)

Klíčová slova

biokeramika, skafold, 3D-tisk, sterelithografie, buněčné kultury

Datum vzniku

02.10.2017

Umístění

STI-VUT, lab. 2.04, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek