Detail produktu

Automatizované meracie pracovisko “double pulse tester”

MIKLÁŠ, J. PROCHÁZKA, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná sa o prenosné zariadenie zahŕňajúce všetky náležitosti potrebné k automatizovanému testovaniu rýchlych spínacích dejov vo výkonových polovodičových súčiastkach. Výstupom sú uložené priebehy dôležitých veličín pripravené k ďalšiemu softwarovému spracovaniu.

Klíčová slova

Spínacie deje, Double Pulse Tester, automatizované meranie

Datum vzniku

30.06.2017

Umístění

ÚVEE FEKT VUT Technická 12, místnost 3.04

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

Dokumenty