Detail publikace

Detekcia Parkinsonovej choroby pomocou akustickej analýzy prednesu básne

MUCHA, J. GALÁŽ, Z. SMÉKAL, Z.

Originální název

Detekcia Parkinsonovej choroby pomocou akustickej analýzy prednesu básne

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Parkinsonova choroba je druhým najčastejším neurodegeneratívnym ochorením na svete. Odhaduje sa, že až u 60—90 % pacientov sa vyskytuje dysfunkcia reči, nazývaná hypokinetická dyzartria. Hlavným cieľom článku je odhaliť vplyv prednesu básne na akustickú analýzu reči a návrh konceptu identifikácie Parkinsonovej choroby založenej na tejto analýze. Metódy použité na klasifikáciu vypočítaných rečových parametrov sú Random Forests a Support Vector Machine. Najlepšia dosiahnutá úspešnosť rozpoznania choroby je 70,66 % pre klasifikátor Random Forest, pričom dominujú artikulačné parametre. Úspešnosť správneho označenia chorého pacienta za chorého (senzitivita) je 59,25 %. Tieto výsledky poukazujú na obrovský potenciál výskumu v tejto oblasti.

Dokumenty

BibTex


@article{BUT135666,
 author="Ján {Mucha} and Zoltán {Galáž} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Detekcia Parkinsonovej choroby pomocou akustickej analýzy prednesu básne",
 annote="Parkinsonova choroba je druhým najčastejším neurodegeneratívnym ochorením na svete. Odhaduje sa, že až u 60—90 % pacientov sa vyskytuje dysfunkcia reči, nazývaná hypokinetická dyzartria. Hlavným cieľom článku je odhaliť vplyv prednesu básne na akustickú analýzu reči a návrh konceptu identifikácie Parkinsonovej choroby založenej na tejto analýze. Metódy použité na klasifikáciu vypočítaných rečových parametrov sú Random Forests a Support Vector Machine. Najlepšia dosiahnutá úspešnosť rozpoznania choroby je 70,66 % pre klasifikátor Random Forest, pričom dominujú artikulačné parametre. Úspešnosť správneho označenia chorého pacienta za chorého (senzitivita) je 59,25 %. Tieto výsledky poukazujú na obrovský potenciál výskumu v tejto oblasti.",
 chapter="135666",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="19",
 year="2017",
 month="april",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}